Champagnen var ett symptom. Politiken är problemet.
29 dec 2005, kl 11:20
bergh in Samhälle och politik

Eftersom deras chefer inte gör det, får Migrationsverkets handläggare försvara sig själva i DN:

Arbetsbördan är mycket stor, att avvisa någon mot dennes vilja är inte enkelt, men icke desto mindre är det den uppgift vi har. 

Och eftersom ingen, ej heller de inblandade handläggarna, tycker att det var försvarligt att fira en avvisning med champagne, kanske det nu är dags att rikta kritiken mot politiken och de politiskt ansvariga

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.