Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Två talande pudlar | Main | Varför röstade "vanlig strävsam arbetarklass" på Sverigedemokraterna? »
tisdag
okt102006

Har Maria Borelius inte råd med vit hemhjälp?

För ett tag sedan noterade jag att när svenska låginkomsttagare påstår sig inte ha råd att gå till tandläkaren, betyder det i själva verket att de inte tycker det är värt det.

Naturligtvis klingar Maria Borelius förklaring till sin svarta hemhjälp minst lika ihåligt: Självfallet skulle hon haft råd att betala vitt. Men hon tyckte inte att det var värt det - se Magnus detaljerade genomgång av hennes inkomster.

De ministrar som redovisat sitt skattefusk förklarar sig med att de inte levt sitt liv för att klara den granskning som nya ministrar utsätts för. Det visar att det är sociala sanktioner snarare än lagstiftning som spelar störst roll för beteendet. I ganska vida kretsar är det upenbarligen accepterat att anställa folk svart. Varför?

Ett tänkbart svar är att nu gällande lagar och skattenivåer uppfattas som suboptimala. Det är svårt att hävda att varje svart anställning innebär uteblivna skatteintäkter när alternativet ofta är gör-det-själv eller att sysslan inte görs alls.

Kanske skulle svarta anställningar bli mindre accepterade om vita anställningar görs billigare - en tes som möjligen kommer att testas de närmaste åren.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Jag träffade nyligen Borelius när de gamla moderaterna (inte en arbetare så långt ögat nådde...) i London hade möte i en skyskrapa i the City. Där ondgjorde sig Borelius över att den svenska kommunala skolan är sämre än de snobbiga privatskolor som hon och hennes partikamrater i London skickar sina telningar till. Så jag skulle nog vilja skrida till Borelius försvar: med hennes referensramar förefaller det nog orimligt att ha vit barnflicka när man bara håvar in en miljon om året.
10 okt | Unregistered CommenterMartin
A propos resonemanget hör man ju ibland att välfärdsstaten har blivit alldeles för dyr, att alla slackers, "förtidspensionerade" (observera citationstecknen) och invandrarna hotar att stjälpa hela samhällsekonomin. Det är möjligen sant på lite sikt, till och med troligt om ingenting görs, men jag fascineras av att samtidigt med dessa påståenden nås av rapporter om hur hushållen har mer i plånboken än någonsin och konsumerar över alla breddar...
10 okt | Unregistered CommenterMarcus
Korrekt Marcus - men det är framför allt prylar vi konsumerar!

Som Magnus Henrekeson numera säger nästan överallt: Vi kan köpa en platt TV för en halv månadslön, men försäljaren har inte en susning om hur den funkar, hjälper oss inte att installera den osv. Tjänster är snordyra.
10 okt | Unregistered Commenterbergh
Ergo: Sänk kostnaderna på arbetskraft... Jag hajar! Och håller med - men lägger gärna till: Höj kostnaderna för prylar istället! Åtminstone för sådana som har höga kostnader efter konsumtionen av dem. (Grön skatteväxling)
10 okt | Unregistered CommenterMarcus
Jag vill inte ha en platt TV. Det är inte intressant för mig. Jag vill slippa skura och så vill jag kunna investera mera i mina barns utbildning. Det är saker som är värda något för mig. Varför skall jag förvägras rätten att bry mig om de saker som är betydelsefulla för mig och istället fållas in bland alla andra och tvingas göra av med mina pengar på en platt tv? Den svenska så kallade välfärdsstaten föder maktlöshet och fördumning genom att alla skall göra lika och ta samma beslut, och nåde den som vågar sticka ut.
10 okt | Unregistered CommenterErik
Erik, knepet för att trivas i den svenska välfärdsstaten är att bo litet. En platt tv är då väldigt praktiskt eftersom den är så utrymmeseffektiv. Dessutom är det inte så mycket att skura.

Nu slår det mig att en platt tv säkert drar mycket mindre ström än de gamla modellerna vars bildrör om jag förstått saken rätt var en mindre partikelaccelerator...

Kan man räkna platt-TVn på världsförbättrarkontot?

11 okt | Unregistered Commenterbergh
Japp! Det är treåringar i Somalia som tillverkar de lite billigare platt-tv apparaterna, så för varje tv du köper får de ett glas vatten, varför också världen blir en liiite liiite bättre plats att leva på.

Jag lovar.

Och oj så tråkigt det är om kylurministern måste avgå nu...
11 okt | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.