Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Statvetarna, egenintresset och DN-debatt: Rothstein vs Lewin del 2 | Main | Helt otippat: Nationalekonomer förklarar det höga elpriset »
tisdag
apr042006

Nya bloggar

Sossefemisten Katrine Kielos skriver klokt om sexualiseringen av det offentliga rummet. Två andra sossar, hr Morian och hr Ljungkvist, har startat Almedalsbloggen, inför sommarens politikervecka i Visby. Snyggt, städat och välplanerat - kul kontrast till den alternativa politikerveckan, som ligger på handgranat.org och har gjort torsdagen (vänsterpartiets dag) till Zapatistdagen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Comprade, om du nu nödvändigtvis skall klaga på vår hemsida se till att du klagar på rätt hemsida: http://www.alternativveckan.tk/ .

Din blogg är inte ett under av design heller, förresten.
11 maj | Unregistered CommenterJob
nu var det ju inte designen jag anmärkte på (även om jag inser att det kan misstolkas), och du har rätt: det var 2004 års alternativvecka som låg på handgranat.org vilket syns när man skrollar ner. sorry!
11 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.