Krävs enhetsvetenskap för att förstå altruism?
8 nov 2007, kl 18:15
bergh in Lite väl akademiskt, Samhälle och politik
institutet för avancerade studier funderas vidare kring altruism, och jag uppmärksammas på att Herbert Gintis är i högform: I sin nästan senaste artikel, döper han om rational choice-modellen till beliefs, preferences, and constraints - (the BPC-model), och menar att denna kan tjäna som "A framework for the unification of the behavioral sciences".

Artikeln finns här, (publicerad i Behavioral and Brain Sciences) och har ytterligare en lustighet: Den är 16 sidor, men kommer med ytterligare 40 sidors öppna peer review kommentarer, korta kommentarer från andra forskare.

Och när det gäller altruism, har både Mi och Pontus uppmärksammat mig på att Radioheads idé att låta betalning vara frivillig funkade halvbra - två av tre lät tydligen bli att betala. (Vilket naturligtvis inte visar att det var ett misslyckande, eller att det handlade om altruism över huvudtaget...)
Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.