Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Äntligen - boken sågas! | Main | Kommentarer kring gårdagens bokpresentation »
onsdag
dec122007

Lyssna på ingenjörerna, annars blir det orkan...

MUF i Stockholmn delar ut en broschyr med de nio fel som enligt som brittiska domstolar finns i Al Gores film. Gott så, rätt ska vara rätt, även i miljödebatten. Men... redan vid det tredje felet blir det rejält fel:


Broschyren glider alltså från att tala om orkanen i sig till att tala om orkanens följder. Ett misstag, snarare än ett knep gissar jag, men ett utelämnat "att" på ett olyckligt ställe gör det svårt att vara helt säker...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Det här var faktiskt roligt. Låt oss hoppas att det inte blir dess muffare som ska leda oss i fördärvet i framtiden. Alfabetism är väl det minsta man kan begära.
12 dec | Unregistered CommenterErik
Um, vilka politiska grupper i Sverige ägnar sig inte systematiskt åt det där? Är inte det lite definitionen på en politisk gruppering att man ägnar sig åt strukturell fövrängning av verkligheten i syfte att få folk att ge upp sina rättigheter?
12 dec | Unregistered CommenterErik
Typiskt upplysningsmänniskor att håna sådana formuleringar... Den dåliga policyn i New Orleans borde väl mycket väl kunna ses som exogen för orkanens uppkomst, givet en ingripande rationell ingenjörsdyrkande allsmäktig gud.

Det var förvisso mycket lidande som orsakades, men vid upprepade valsituationer kan det ju vara gynnsamt om dygden att lyssna på ingenjörer etableras (genom att det trovärdiga ryktet om bestraffningar etableras).

(sudo make me a sandwich. Snälla?)
12 dec | Unregistered CommenterAnders M.L.
Dr B: Jag drar mig till minnes vår guidade tur av de drabbade områdena i New Orleans, tillsammans med dr J och den fantastiska kvinnan från Argentina. Sannerligen omskakande syner, helt oavsett vems felet är.
Det är såssarnas fel, dvs. Gunnar och Alva Myrdal. SOCIALA ingenjörer! Blaha, blaha.
13 dec | Unregistered CommenterKricke
Off-topic, men en ganska träffande summering: http://gregmankiw.blogspot.com/2007/12/how-do-right-and-left-differ.html
13 dec | Unregistered Commenterpontus
Inte ens ett "att" på rätt ställe gör att påståendet syftar till orkanen istället för dess följder ... eller?
11 jan | Unregistered CommenterVegh
korrekt. det verkar vara en ganska hastigt skriven text.
15 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.