Nära att varvsstödet upphörde 1978 - Åsling i Fokus.
11 dec 2008, kl 22:48
bergh in Samhälle och politik
I förra numret skrev Fokus om varvskrisen på 70-talet, och det kostsamma varvsstödet. I senaste numret gör Nils G. Åsling ett intressant påpekande: Det var mycket nära att de borgerliga regeringarna 76-82 lät varvsindustrin gå i graven:
En proposition om nedläggning av varven var framförhandlad i fälldin-regeringen 1978, men den hann aldrig föreläggas riksdagen innan regeringen avgick på grund av delade meningar i kärnkraftsfrågan.

Regeringen Ullsten som tillträdde var beroende av socialdemokraternas välvilja och valde att inte lägga fram propositionen.

När regeringen Fälldin II kunde återvända efter valet 1979 hade dess majoritet i riksdagen reducerats till en röst. När propositionen då på nytt framlades hoppade ett par folkpartistiska ledamöter av uppgörelsen och gjorde gemensam sak med s och vpk.  Förslaget föll och det dyra varvsstödet behölls.
Intressant. Det var ju också en avhoppad fp-ledamot som banade vägen för ATP-systemet. Kan man ana ett mönster? Någon som vet vilka fp-ledamöter som ska äras för skattebetalarna fick finansiera en olönsam varvsindustri till långt in på 80-talet?
Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.