Är Tchad ett stort hot mot Sverige?
21 feb 2008, kl 11:35
bergh in Samhälle och politik

Antag - inte helt hypotetiskt - att Sverige vill skicka folk till Tchad för att bygga fred och hindra konfliktspridning. Är det uppenbart att kostnaden för detta är en försvarsutgift och inte en biståndsutgift?

Överflödiga påpekanden:

1. Tchad lär inte invadera Sverige.
2. Om insatsen lyckas någorlunda, har den gjort mer gott än många biståndsprojekt.

(Apropå tidigare fundering om militär- och biståndsutgifter)

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.