Långtidsarbetslöshet i Sverige, USA, Frankrike och Belgien
15 jan 2009, kl 16:03
bergh in Samhälle och politik

I den politiska debatten är det väldigt mycket fokus på arbetslösheten.

Säg att Sverige har 8 procents arbetslöshet två år i sträck. Är det bra eller dåligt? Svaret beror rimligen på om det är samma individer som är arbetslösa båda åren!

I ett extremfall får alla jobb under första året och nya personer blir av med jobbet. I det motsatta extremfallet är det samma personer som är arbetslösa hela tiden.

Både ekonomiskt och socialt är skillnaden enorm mellan dessa extremer. Arbetslöshet är nog betydligt lättare att uthärda om man vet att man hittar ett nytt jobb inom ett år. Ekonomiskt innebär en hög omsättning att ekonomin är flexibel och har lätt att anpassa sig till omvärldsförändringar.

Ett mått som skulle kunna användas betydligt mer, är hur många av de arbetslösa som varit arbetslösa mer än 12 månader. Detta varierar kraftigt mellan olika länder (genomsnitt 1997-2005):

(Källa: Schmid 2008, Full employment in Europe, Edward Elgar)

För Sveriges del kunde situationen vara betydligt värre - men den kunde vara betydligt bättre också!

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.