Den helfestliga SFI-undervisningen i Sverige
29 jan 2009, kl 15:24
bergh
Uppsnappat från Eva: Skolporten.com skriver om Jörgen Mattlars avhandling: Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)
Övningarna till texten består av att bådelyssna, läsa och uttala meningar och ord. På cd:n upprepas meningar som”Nalin gick tidigt med i SSU” och i en av talövningarna ska elevernalära sig säga ”socialdemokratiska ungdomsförbundet”. I boken nämns ingaandra politiska partier.
Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.