Lund och Lundagård
5 okt 2009, kl 8:55
bergh in Lästips, Samhälle och politik, Övrigt
Bläddrade igenom Lundagård. Inte helt upplyftande. Från deras hemsida:
I tidningen kan man vidare läsa en ledare som kritiserar regeringen (för det höjda fribeloppet och för att resursökningen till högskolorna är för liten) och oppositionen (för att de inte opponerar sig tillräckligt); en lång kulturartikel som kritiserar stå-upp komik ("skrattar inte en enda gång"), och studera ett stapeldiagram som visar antal sidor studenten måste läsa per högskolepoäng i olika ämnen (lagboken är inräknad, så juristerna vinner).

Om ovanstående inte lockar, rekommenderas Matilda Gustavssons lilla betraktelse kring kulturfolkets självförakt:


Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.