Smått och gott från vårpropositionen
16 apr 2009, kl 11:58
bergh

Dagens kris: Djupare, men enligt prognoserna kortare, än 90-talskrisen. Diagrammet illustrerar även hur sannolikt det är att tillväxten i genomsnitt ska vara noll under en längre tidsperiod (vilket antas när pensionsprogniserna skickas ut): Mycket osannolikt.

Den nya budgetpolitiken har gett resultat: Sverige går in i krisen med mindre statsskuld än de flesta länder - och behöver inte heller öka statsskulden lika kraftigt. 


Inte kul att vara liten exportberoende ekonomi i dessa tider. Det glidande medelvärdet gör att exportfallet i höstas ser mindre dramatiskt ut i bilden än vad det faktiskt var (!).


Utanförskapet (heltidsekvivalenter på diverse transfereringar) sedan 1980. Med lite god vilja kan man skönja ett trendbrott.


Hur man än mäter kommer den Svenska offentliga sektorn i Sverige även framöver att ligga runt 50 procent av BNP. Skattetrycket kryper dock sakta nedåt.

 

Inget går upp mot en rejäl lågkonjunktur när det gäller att boosta produktiviteten!

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.