Vänsterpartister sätts på plats - men håller argumenten?
26 maj 2009, kl 16:06
bergh in Samhälle och politik

Som jag anade: Vänsterpartisterna som öppnade för sänkt skatt på hushållsnära tjänster sattes snabbt på plats. Repliken har fler författare än första inlägget, däribland ordföranden i v-Lund. Signalen går fram.

Men de första skribenterna vinner argumentationen: Det är aningen ologiskt att acceptera rot-avdrag ("mura spisen") men inte rut-avdrag ("skura dassen").

Motargumenten som åberopas är tre: könsperspektiv, klassperspektiv och ur samhällsekonomiskt perspektiv.

Kön först. Ur artiklen:

Vilket är problemet ur ett könsperspektiv? Jo, att hemarbetet fortfarande är ojämlikt och att många har svårt att hinna med både lönearbete och hemarbete. Men lösningen är inte att kapitulera inför mäns vägran att göra sin del av hemarbetet

Man skulle lika gärna kunna hävda att ROT-avdraget är tokigt eftersom kvinnorna borde göra sin del av "spismurandet". Argumentet ter sig absurt, eftersom vi alla tycker det är självklart att kontraktera någon annan för reparationer och tillbyggnader. Men notera att det då oftast är män som kontrakterar andra män, så könsanalysen är helt relevant. Motviljan tycks snarare komma från värderingen att hemarbete är något som ska delas mellan makarna och inte kontrakteras ut.

Vilket leder till klassargumentet:

Utifrån ett klassperspektiv är frågan vilka som drar nytta av avdrag för hushållsnära tjänster. Jo, relativt välbeställda som har råd att, med hjälp av avdraget, köpa tjänster till hushållet. Vilka blir konsekvenserna för arbetarklassens kvinnor? Jo, att fler skall arbeta i de dåliga arbetsmiljöer som hem ofta är

Så här kan man såklart tycka - men inkonsekvensen mellan rotavdrag och rutavdrag kvarstår. Ty de som murar spisen arbetar också i de dåliga arbetsmiljöer som hemmen tydligen är. Och välbeställda har naturligtvis större möjligheter att nyttja avdraget.

Kvarstår så det samhällsekonomiska argumentet:

Samhällsekonomiskt är frågan hur vi vill att ekonomin och arbetsmarknaden skall utvecklas och var vi vill att de nya jobben skall komma. Det är ur detta perspektiv stor skillnad på att subventionera kvalificerade arbeten inom byggbranschen och att subventionera städning i friska människors hem.

Även detta argument kokar snabbt ner till en värdering: "var vi vill att de nya jobben ska komma". Det är med andra ord inget samhällsekonomiskt argument (på det sätt begreppet brukar användas). (Notera även hur skatteavdrag nu blivit till en subvention.)

Ett bättre svar vore att säga så här:

"Självklart är det en smula inkonsekvent, men sedan när är det förbjudet att ha ett lite inkonsekvent skattesystem? Saken är den att vi verkligen inte vill att folk för betalning ska utföra hemarbete hos varandra. Man ska städa sin egen skit."


Det är dessutom ett argument som är betydligt svårare att bemöta för viktigpettrar som jag...

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.