Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lite om biståndsdebatten | Main | Om Ekonomihögskolan »
tisdag
maj052009

Anders Gustafsson recenserar Johan Norberg

här. Slutklämmen - som jag lätt kan instämma i - lyder som följer:
Norbergs förslag på lösningar [guldmyntfot och avskaffad insättningsgaranti] är i mitt tycke ett bra exempel på när man låter det bästa blir det godas fiende. Vi bör sträva efter att reglera samhället på ett sådant sätt att vi tar hänsyn till att vi leder i en imperfekt värld där både politiker, väljare och företagsledningar gör stora mängder misstag. Kriser, likt förkylningar är något vi nog får leva med i all överskådlig framtid
Guldmyntfot och avskaffad insättningsgaranti, föreslår Norberg faktiskt detta? Det börjar bli dags att läsa boken i fråga känns det som...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Njaej, det är inte ett förslag på en lösning (min bok erbjuder över huvud taget inga lösningar, utan inriktar sig på att berätta historien om vad som hände). Men jag uppmanar till diskussion och forskning om detta. Så här skriver jag i slutkapitlet:

"Jag tror att det är helt nödvändigt att återupptäcka diskussionen om alternativ till ett politiserat monetärt system. Vi kanske borde återinföra guldmyntfoten eller ersätta centralbanken med en dator som automatiskt räknar upp penningmängden med tillväxten? Eller bör vi rent av privatisera valutorna och se till att konkurrensen håller utgivarna i schack, som Hayek föreslog?

För de flesta framstår en sådan diskussion som lätt bisarr, men det beror på att den har varit frånvarande medan pappersvalutor kontrollerade av oberoende centralbanker såg ut att fungera relativt bra. Nu vet vi mer."

Men det hindrar inte att det ändå är dags att läsa boken. :-)

Tack Johan, det låter mer i linje med vad jag väntade mig :-)

Jag kastar in idén om världsvaluta i korgen av saker det borde forskas om.

Privat eller statlig undrar ni. "same same" säger jag, och tänker på microsoft eller FN.

vilket genast gör mig lite mer skeptisk till iden om världsvaluta, men nog kan den vara värd ett kapitel i en lagom galen avhandling?

a

6 maj | Unregistered Commenterbergh

Tellus som optimalt valutaområde? ;)

Min tanke var väl mest att de saker som Johan tar upp som låg bakom krisen inte är helt lätta att ändra till det bättre. Visst vore det trevligt med banker utan moral hazard problem, men hur tusan fixar man det? Likaså är det inte helt lätt att fixa ännu mera oberoende centralbanker än de vi har. Men mera forskning är förstås alltid bra!

Med tanke på att vi lever mitt i det "goda" just nu behöver det "bästa" kanske inte vara så bra för att vara bättre än det "goda".
Om man anser att vi lever i en imperfekt värld verkar det inte givet att det är en bra idé att monopolisera den viktigaste varan och ge 6 imperfekta personer långtgående makt över den, eller?

9 maj | Unregistered CommenterPer
För att se vad guldmyntfoten duger till föreslår jag följande lösning.

Försäljning av guldmynt samt skuldebrev med nominellt värde i guld skall inte belastas med reavinstbeskattning, men i gengäld inte grunda förlustavdrag.

De banker som omfattas av insättningsgarantin skall inte tillåtas låna in eller ut guld mot ränta och/eller emittera skuldebrev med nominellt värde i guld. Bankerna får alltså välja om de skall vara skyddade eller oskyddade banker, men väljer de den skyddade tillvaron får de inte ägna sig åt "golden banking".

Sedan låter vi helt enkelt riksbankssystemet och guldsystemet konkurrera med varandra och ser vilket av de två som fungerar bäst. Det som fungerar bäst lär rimligen få fler kunder.
12 jun | Unregistered CommenterFlavian
Hej, inför guldmyntfoten! Någon dator för att beräkna upp peningmängden behövs ej. Det räcker med de fluktuationer man får ifrån gruvor etc. Däremot behövs ett program för att avvekla det fraktionella banksystemet. Det är där huvudproblemet ligger. Där är det enda jag kan tänka mig att man ökar reservkravet med X% per månad, kvartal eller år. Endast de banker som har ett reservkrav som är över en viss tröskel har insättargaranti och denna tröskel är givetvis högre än den allmänna nivån. Då har man satt käppar i hjulet för alla inflationsbankmän och politiker. Det blir en lång ljuvlig deflationstid som med tiden kommer att skapa en reell högre levnadsstandard, precis som man erfar under den tid innan Federal Reserve infördes 1913+. "Riskbanken" kan de avvekla med en gång!
Att skrota insättningsgarantin låter ju suveränt eftersom det snedvrider konkurrensen bland uppstickare som vill konkurrera med de institutionaliserade monopolbankerna - som behöver konkurrens.

Guldmyntfot kommer att motarbetas eftersom man från amerikansk sida har behov att göra inflation av krigskostnader vilket gjordes både i vietnamn och Irak. De stora gruvnationerna som producerar guld lär mörka sin guldproduktion dvs Kina, Ryssland och Brasilien - vilket är samma som tillväxtländerna. De amerikanska oljebolagen lär vara motvilliga att man handlar råvaror som olja i guld - som gulddinaren var tänkt. På sikt kommer vi kanske få se digitala valutor eller Yuanen. Det finns ju en hel del projekt kring digitala valutor som Pecunix, Liberty reserve, Perfect money, e-gold (underliggande valuta guld), Loom och Bitcoin.
24 sep | Unregistered Commenterdaniel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.