Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Önskemål på Ekonomisk Debatt | Main | Hushållens skuldsättning och ränteutgifter »
torsdag
nov112010

Ekonomisk Debatt

Här kommer ett litet tillkännagivande:

Jag har tillfrågats om - och tackat ja till - att bli redaktör för Ekonomisk Debatt. Det betyder att jag under 2011 delar detta uppdrag tillsammans med min före detta makrolärare Klas Fregert, och att någon annan sannolikt delar uppdraget med mig under 2012.

Alla som umgåtts med tanken på att skriva något till denna tidskrift uppmanas härmed höra av sig. Det gäller även idéer om vilka böcker som borde recenseras.

En idé jag har är att låta folk recensera böcker om snarlika ämnen i klump i en lite längre recension. Detta skedde exempelvis i nummer 4-2010, då Klas Eklund skrev om ett antal böcker om finanskrisen.

Vilka andra ämnen/böcker skulle lämpa sig att skriva om på detta sätt?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

McCloskeys nya! Säg till om du tycker det är en intressant idé, så gör jag det gärna :)
Den är ju jättetjock!
12 nov | Unregistered Commenterbergh
Jag läser hennes första nu, inte kommit så långt men so far är den awesome. Lär ju inte bli klar med tvåan förens i vår, men vill du ha en recension då ställer jag gärna upp.

Stort grattis btw :)
Grattis! Vill du ha tips om hur man blir en bra redaktör så hör av dig. (Är chefredaktör för Lundtan).. hehe.. ;)

Har bara börjat läsa boken du gav mig.. Kan nog dessvärre få bli jullovsläsning.

Ang. idéer till Ekonomisk Debatt har jag alltid tyckt att "Too big to fail"-problematik varit spännande.. Känns kanske lite 2008 iofs (även om problemet inte är löst)..
Vi kan ju köra EC-barometern eller något ditåt...
15 nov | Unregistered Commenterbergh
haha. pwnd

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.