Ekonomisk Debatt
11 nov 2010, kl 10:59
bergh

Här kommer ett litet tillkännagivande:

Jag har tillfrågats om - och tackat ja till - att bli redaktör för Ekonomisk Debatt. Det betyder att jag under 2011 delar detta uppdrag tillsammans med min före detta makrolärare Klas Fregert, och att någon annan sannolikt delar uppdraget med mig under 2012.

Alla som umgåtts med tanken på att skriva något till denna tidskrift uppmanas härmed höra av sig. Det gäller även idéer om vilka böcker som borde recenseras.

En idé jag har är att låta folk recensera böcker om snarlika ämnen i klump i en lite längre recension. Detta skedde exempelvis i nummer 4-2010, då Klas Eklund skrev om ett antal böcker om finanskrisen.

Vilka andra ämnen/böcker skulle lämpa sig att skriva om på detta sätt?

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.