Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om korruption i Sverige | Main | Grekland, Lehman brothers och den ungefärliga institutionella ekvivalensen »
måndag
okt102011

Veckan som gick/kommer #5

Veckan som gick

Höstens fight” blev en småtrevlig tillställning, dock alldeles för välbesökt för att rymmas i Samvetarkårens lokaler, så vi förpassades till skenet av Edens lysrör. Lärde mig att studentfördelningen numera är jämn mellan nationalekonomi och statsvetenskap som huvudämne inom pol kand-programmet. Tror att många som var där skulle uppskatta denna text från vänsterekonomerna på SU.

Ekonomisk Debatts huvudartikel var Lars Calmfors och Georg Marthins förslag till reformerad arbetslöshetsförsäkring (kommenterad av Martin Flodén på Ekonomistas). De vill göra försäkringen obligatorisk, avskaffa de differentierade avgifterna (som inte fungerar som tänkt), och koppla grundbelopp och takbelopp till löneutvecklingen.

Veckan som kommer

Ekonomipriset gick till makro-ekonomer, vilket får anses vågat med tanke på hur mycket kritik dessa får ta just nu. Daniel Ankarloo kräver att priset läggs ned. Inte helt oväntat.

Spelar in morgonpasset i P3 på onsdag morgon. Vinnare och förlorare på finanskrisen är ämnet, vilket inte alls är en dum fråga. Kanske återkommer om detta.

Presenterar ett papper om Sverige för ekonomer i Växjö på torsdag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Nu mødes vore veje næsten. Optræder på statskundskabs seminar i Växjö onsdag med en diskussion af det danske valg. So near and yet so far... :-)
Japp, det är nära i både tid och rum! Hälsa Mats Sjölin om han är där!
11 okt | Unregistered Commenterbergh
Det var roligt att höra sådan kontrast i radio
12 okt | Unregistered CommenterAnders
Hela akademin är fullkomligt överfylld med priser av olika slag. Varför är vänstern just så besatt av Nobelpriset? Principiellt borde samma kritik riktas mot alla priser inom samhällsvetenskaper. Men där är det tyst.
12 okt | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.