Pensionsprognosen är överdrivet pessimistisk
25 feb 2011, kl 16:43
bergh in Samhälle och politik

De oreanga kuverten med pensionsprognoser har ånyo skickats ut. Såg siffran ovanligt låg ut? Var lugn, du får med största sannolikhet mycket mer än så!

Jag har tidigare klagat på att ett av de scenario som användes i prognosen var nolltillväxt alla år fram till pensionstillfället, vilket inte särskilt realistiskt.

I årets prognos fanns emellertid inga tillväxtscenarier alls, och pensionen såg i mitt fall misstänkt låg ut. Jag anade oråd, ringde pensionsmyndigheten – och mycket riktigt:

I årets prognos redovisas bara nollprocentsscenariot, och dessutom utan att det tydligt framgår att detta antagande gjorts.

Jag frågar om bakgrunden till detta beslut och får svaret:

Det har förvirrat ganska många.

Om så är fallet, kanske pensionsmyndigheten kan bemöda sig om att förklara för de förvirrade att högre tillväxt möjliggör högre pensioner. Men istället väljer de att göra prognosen på basis av det mycket orealistiska scenariot att tillväxten plötsligt stannar av och blir noll!

När jag påpekar det tokiga i detta, får jag det häpnadsväckande svaret att man för personer över 60 år antagit en tillväxt på 1,6 procent årligen. Detta är naturligtvis ännu tokigare, ty sannolikheten för nolltillväxt från prognostillfälle fram till pensioneringstillfälle är ju större för den som är över 60.

Enkelt uttryckt: Om Sverige hamnar i ny kris kan det mycket väl tänkas att den som är 60 inte får någon ytterligare tillväxt på sin pensionsbehållning innan det är dags att gå i pension. Men ju längre tid man har kvar till pensionen, desto mindre realistiskt är antagandet om nolltillväxt.

Jag kan se två uppenbara konsekvenser av pensionsmyndighetens beslut som verkligen borde diskuteras:

1. Människor skräms av den låga siffran, surnar till över att välfärdsstaten inte levererar och börjar med privat pensionssparande. De privata affärsbankerna torde vara mycket tacksamma över pensionsmyndighetens bisarrt pessimistiska prognos.

2. Poängen med det nya pensionssystemet förfelas: Tidigare framgick det tydligt av varje prognos att pensionens storlek beror på den ekonomiska utvecklingen. Nu ser det istället ut som om Sverige övergått till ett system som utlovar folk en viss – och mycket låg – nivå på pensionen.

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.