Fungerar ett samhälle som inte kräver tillväxt?
2 jul 2012, kl 0:42
bergh in Almedalen

Framme i Almedalen. I morgon:

Fungerar ett samhälle som inte kräver tillväxt?

samt

Arbetstidsförkortning – begränsningar och möjligheter

Arrangörer för båda dessa är 

Högskolan på Gotland avd SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development), Gruppen De gröna i EU-parlarmentet, Steg 3

och båda leds av Birger Schlaug.

Min huvudpoäng:

Dagens samhälle _kräver_ inte tillväxt. Tillväxt uppstår när människor strävar efter att förändra sin situation så att de själva uppfattar den som bättre. Det är föga troligt att människor nu eller någonsin skulle upphöra att se problem i sin omvärld.

Problematisering: Varför är så många kritiska till dagens fokus på ekonomisk tillväxt?

Risken finns att verksamheter som många uppfattar ger förbättringar på kort sikt (säg 5-10 år) visar sig ge försämringar på längre sikt. Överdriven fokus på exempelvis årliga tillväxttal riskerar då att försämra de långsiktiga tillväxtförutsättningarna.

Torskfisket i Östersjön är ett enkelt och konkret exempel.

Vad man inte bör göra: Det är varken möjligt eller önskvärt att försöka förhindra människor att sträva efter tillväxt. Införandet av en grön BNP kommer med säkerhet att skapa ett väldigt trätande kring hur detta ska definieras och mätas. Det är inte helt enkelt att mäta BNP och produktivitet på ett rättvisande sätt, och jag har svårt att se på vilket sätt ett ännu mer svårmätt begrepp som grön BNP skulle lösa några problem.

Vad man bör göra: Identifiera de verksamheter där det finns stora vinster på kortsikt som riskerar ge stora problem på lång sikt. Enbart kunskapen om att det med stor säkerhet föreligger problem av typen allmänningens tragedi skapar sociala normer som minskat de kortsiktiga vinsterna.

Exempel: Ju fler som vet att noshörningen är utrotningshotad och att dess horn inte botar cancer (se denna DN-artikel), desto mindre lönsam blir tjuvjakt.

Därutöver bör man komplettera med politiska åtgärder som gör det mindre lönsamt att bedriva de verksamheter som skapar problem på längre sikt.

Forskning, information och ekonomiska styrmedel, med andra ord. Satsar miljörörelsen på detta, tror jag man kommer långt.

Om man däremot prioriterar att opinionsbilda mot tillväxt i allmänhet eller fastnar i diskussioner om hur grön BNP ska mätas, ser det mörkare ut. För både miljörörelsen och för miljön.

Article originally appeared on (http://andreasbergh.se/).
See website for complete article licensing information.