Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Almedalen - några tankar efteråt | Main | Mitt visbyprogram »
fredag
aug082014

Faktor 44: En Lärorik historia om Twitter, nollor och skolmat

På radio hörde jag idag att centerpartiet vill satsa 100 miljoner på att förbättra skolmaten. Eftersom siffran inte säger särskilt mycket (om något låter det ganska lite för att vara nationell satsning) gjorde jag en överslagsberäkning av vad det blir per portion:

100 miljoner delat på 900 000 elever i grundskolan och cirka 200 luncher om året blir cirka 50 öre per portion.

Men i tweeten slant jag på en nolla:

image

Dany Kessel ser misstaget först och rättar mig 7 (!) minuter senare. Jag ser det efter 3 timmar och skickar en rättelse.

Hittills ser det ut så här:

Ursprunglig tweet: 44 retweets.

Rättelse: 1 retweet.

Heder åt Dan (@kirika_ ) som tycks vara den enda som spritt både ursprunglig tweet och rättelsen.

Som tur är räknade jag lågt genom att bara inkludera elever i grundskolan. Harald Francén påpekade vänligt att det serveras 460 miljoner måltider i skolor och förskolor, och centerns pengar ska dessutom också gå till äldreboenden (där man ju får flera måltider om dagen).

En grov skattning: 80 000 boende i 365 dagar med två måltider om dagen 58 miljoner måltider, vilket betyder totalt 518 miljoner måltider. Då innebär centerns förslag en ökning med 19 öre per måltid.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Heder åt de andra också kan man tycka som sprider ditt budskap, nämligen att 100 miljoner inte är så mycket.
9 aug | Unregistered CommenterAndreas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.