Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Blir kvinnor lyckliga av traditionella hemmafruäktenskap? | Main | Regeringen ordnar bra arbetslöshetsstatistik »
måndag
mar132006

Sve vs USA och recensionen av Lindert

Min recension i ekonomisk debatt av Linderts bok "Välfärdsstatens expansion" kan nu läsas här. En tyngre salva kommer framåt sommaren i Econ Journal Watch.

På det hela taget är boken helt ok, men när Lindert ska beskriva Sverige blir det stundom helt tokigt, som när han påstår att svenska kvinnor jobbar längt i världen.

Frågan är varför Lindert målar en så naivt positiv bild av Sverige, när bara en liten fördjupning i den svenska debatten hade varit tillräcklig för att se att även den svenska modellen har sina sämre sidor. Dan Klein menar att det i USA finns en "Sweden wannabeism" i vissa akademiska och opinionbildande kretsar, där den svenska välfärdsstaten höjs till skyarna. Jag tror det ligger en del i detta.

Jag tror dock att det är lika sant att många i Sverige har en usa-wannabeism: Så här ser det ut i Timbros bokhandel när man söker på usa, och sedan har vi den här CVV-skriften, och glöm inte Per T Ohlssons Over there...

Sverige och USA är två rika västländer, som också är väldigt olika. Det är helt naturligt att samhällsvetare och debattörer frossar i Sverige-USAjämförelser. Men alltför ofta förfaller dessa jämförelser till att klanka ner på det ena landet för att höja det andra till skyarna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Det här lät intressant:
"[E]nligt Lindert berodde Sveriges problem framför allt på den oförståndiga makropolitiken, inte på välfärdsstaten. Argumentationskedjan är egentligen ett skolboksexempel: Lönebildning som går överstyr, inflation, för stora budgetunderskott, trovärdighetsproblem för den fasta växelkursen, subventioner och devalveringar istället för strukturomvandling."

Går det ens göra en distinktion mellan makropolitik och välfärdsstaten? Det låter tveksamt, rent generellt. I Sveriges fall låter det till viss del omöjligt, det beror på vilken välfärdsstat man menar. Man kan väl säga att under 70- och 80-talet var välfärdsstaten det direkta målet för makropolitiken, medan det numera är mer av ett indirekt mål. Dessutom, den argumentationskedja du nämner låter ganska mycket som en del av den svenska välfärdsstaten där lönebildningen har, eller kanske hade, en viktig roll (vilket du nämner några stycken senare). Så Linderts förklaring inbegriper väl ändå välfärdsstaten.
13 mar | Unregistered CommenterDennis
Hum... Benny Carlsson som USA-wannabe? Det var ett tag sedan jag läste boken, men jag minns den som något av det mest balanserade Timbro någonsin publicerat.
13 mar | Unregistered CommenterMartin
martin, du har helt rätt, den boken är riktigt bra.
14 mar | Unregistered Commenterbergh
Ser man på nu diskuteras en bok som till och med jag har läst och jag måste, tyvärr, vara icke-orginell och instämma med er andra.

Ett Benny Carlsson alster som inte verkar ha varit en bästsäljare är "Staten som monster. Gustav Cassels och Eli F Heckschers syn på statens roll och tillväxt". Den fick vi (studenter) av honom på en föreläsning eftersom han hade hundratals exemplar liggande på sitt rum...
14 mar | Unregistered CommenterSarke
har du läst den? var den bra?
14 mar | Unregistered Commenterbergh
Har tyvärr inte läst den, du kan få låna den nästa gång du är i Lund.
16 mar | Unregistered CommenterSarke
Comments for this entry have been disabled. Additional comments may not be added to this entry at this time.