Google Scholar
« Några tekniska tips inför sommarens skrivande | Main | Rekommenderas: Mac mini, performancing & Pandora »
fredag
maj182007

Microsoft och konkurrensen från Google

Spaningen att Google är det nya Microsoft känns kanske inte så ny. Men för alla intresserade av teknologisk inlåsning, spårbundenhet och Microsoft som ohotad monopolist är följande intressant:

Jag (och jag är knappast ensam) har nyligen övergett två Microsoft-produkter för att jag funnit bättre alternativ.

Microsofts anteckningsprogram Onenote är trevligt, men det är bökigt att ta det med sig på USB-minne och ännu jobbigare att ha olika block på olika datorer. Dödsstöten var att Onenote2007 använder annat filformat än Onenote2003. Lösning: Google notebook, som finns online. Du kan välja vilka delar av den som ska synas bara för dig, några utvalda eller alla. Dessutom integreras det fint i Firefox.

Istället för Outlook började jag för länge sedan använda Google calendar. Kruxet var att synkroniseringsmöjligheterna var nästan obefintliga först. Numera finns Oggsync (freeware) som synkar google-kalendern med min mobiltelefon. (Funkar utmärkt under XP, medan Vistas mobile device center inte alls vill kännas vid min Qtec 9100, men det kommer nog...)

Tänkbar slutsats: Microsoft har missat att lokalt lagrade filer är på väg ut. Trots Microsofts trygga monopolliknande ställning tycks konkurrensen inte vara helt satt ur spel.

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Sommar och regn, s� vi passar p� att st�da bland v�ra halvf�rdiga utkast. H�r en spaning fr�n n�r fri programvara-gurun Richard Stallman talade inf�r ett fullsatt Draken i mitten av maj.Det �r f�rst�s mycket som �r gulligt med Stallman. H...
  • Response
    all about kulartinuminto and top news

Reader Comments (17)

Heja Google.

Syncning är ju ett trevligt kompliment till googles produkter. Gmailen är ju inga problem med valfri klient via pop3, för Calendar kan mac-användaren titta på gSync, http://www.macness.com/blog/, för att synca Google Calendar med iCal (& där med sin mobil).

Man får inte heller glömma att Google är alltmer det nya Microsoft även i ondskemått mätt, samtidigt som Microsoft om några år kanske kommer att räknas till den goda sidan, likt Vargen i Bamse. Fast mer troligt är nog att Microsoft helt enkelt är omsprungna. Som IBM en gång i tiden.

Frågan är bara vilka som är de nya goda. Canonical?

Jag lyssnade på Stallman på ett fullt Draken i onsdags och tänker att även han nog blir omsprungen: På en fråga om vad han tycker om webbapplikationer svarade han resolut att man inte bör använda några program som inte körs på ens egen dator (eller egen server).

Se där en attityd inte helt olik den Microsoft-blunder du nämner här.
18 maj | Unregistered CommenterJohan
Jag stälelr mig tveksam till att klä den här diskussionen i termer av ont och gott. Det finns en skrämmande tendens bland dagens vänster att bete sig mer och mer som gamla tiders höger. Vi bör inte understödja denna utveckling.
18 maj | Unregistered CommenterErik
Jag instämmer till fullo med Erik. Det är oroväckande hur socialdemokratin lyckats inpränta en bild i svenska folkets medvetande av företagande som något suspekt. Men Sverige behöver desperat nya företag! Vi har inte fått ett enda nytt jobb i privat sektor sedan 1950 - alla nya jobb har skapats i den tärande sektorn.

Stå på dig Erik! Jag tycker det är härligt att se att Sveriges ungdom nu gör upp med gamla vanföreställningar. För att tala i Johans terminologi ser jag fram emot den dag då svenska folket inser att Krösus Sork är en hjälte.
18 maj | Unregistered CommenterKurre
Håller också med Eriks iaktagande. Skrämmande också att höra studenter vid ett av landets bästa högskolor tala illa om "giriga kapitalister" och höja luddiga ideal som "socialt ansvar" till skyarna. Har de lärt sig något alls?

19 maj | Unregistered CommenterByggaren
Tack, Byggaren. Dessa villfarelser om socialt ansvarstagande dissekeras mycket effektivt i Kristian Karlssons bok Avlatsindustrin.

http://www.avlatsindustrin.se

Borde vara obligatorisk läsning på alla grundkurser i ekonomi.
20 maj | Unregistered CommenterKurre
Jag håller visserligen med i vad både Kurre och Byggaren säger, men det var faktiskt inte riktigt så jag menade när jag skrev mitt inlägg ovan. Min poäng var mer att det som omdiskuteras i termer av ont och gott ovan, dvs. vilka som ska bli de "nya goda" efter att google tappat den rollen i skribentens ögon, rimligen bör diskuteras i mer analytiska termer.

Och visst bör Avlatsindustrin pushas, det är en trevlig liten bok som det vore kul om fler debattörer i den så kallade samhällsdebatten tog del av. Jag tänker dock inte hålla andan. Det svenska debattklimatet är bland de hårdast avgränsade jag kommit i kontakt med, och detta ämne faller ganska långt utanför den ankdammens inhägnad.
20 maj | Unregistered CommenterErik
Är det för övrigt någon som vet vad som hänt med bloggen "John Bubbers Journal"? Brukade läsa den regelbundet men nu verkar det som om man måste bli inbjuden för att få ta del av godsakerna.
21 maj | Unregistered CommenterErik
Utan att vilja fastna i diskussioner om goda och onda företag kan man ändå tycka att det är trevligt när hegemonin bryts. Om inte annat så betyder ju det faktiskt att något nytt, bättre kommit.

Väldigt förenklat är det nog det de avantgardister som gärna pratar om stora etablerade företag som onda likt man gjort om Microsoft i ett flertal år är ute efter - att komma vidare.
21 maj | Unregistered CommenterDavid
Precis, där håller jag helt med dig. Det är väldigt positivt att nya företag slår sig fram och genom nya och bättre produkter slår ut gamla som tjänat ut sin roll. Detta är grunden för det kapitalistiska systemet och det välstånd vi idag åtnjuter. Men det handlar inte om att vissa företag är goda och vissa är onda, det är helt andra, och mycket mer värdsliga, krafter som verkar. Det var det som var min poäng när jag efterlyste ett mer analytiskt angreppssätt.

Återupprepar min förfrågan om vad som hänt med John Bubber. Jag tyckte det var en mycket intressant blog.
22 maj | Unregistered CommenterErik
Erik, vad är icke-analytiskt med distinktionen mellan ond och god?
22 maj | Unregistered CommenterJohan
Distinktionen medger inte särdeles mycket vidare diskussion avseende orsaker till visst beteende och till utvecklingen som helhet. Om orsaken till att företag A gör en viss sak är det är "ont" så tappar man i min mening inte bara bort möjligheten till att se agerandet i sitt sammanhang, man tappar även förmågan att ens inse att detta perspektiv kan efterfrågas.

Till detta bör naturligtvis läggas att begreppen som sådana, dvs. ont och gott, är subjektiva känsloutryck. Begrepp av en sådan karaktär kan enligt mig inte användas i analytisk syfte, ty vad kan resultatet bli mer än att våra åsikter i frågan skiljer sig åt?

22 maj | Unregistered CommenterErik
Andreas, varför blev dina kommentarer tomtar och troll helt plötsligt?

I vilket fall, här en länk om det fadersmord som kommer att få Google-imperiet på fall: http://mymarkup.net/blog/archives/011624.html
Lite som Stjärnornas krig.

Och "Erik", ont och gott som subjektiva känslouttryck? Nä, dig skickar vi på A-kursen i intellektuell masturbationsavvänjning. Eller är det bara jag som inte har fattat att någon skämta aprilo?
29 maj | Unregistered CommenterJohan
En temporär Akerlof-effekt kanske.

Hursomhelst, Bubbers identitet lär bli lika mytomspunnen som Bo Balderssons, skulle jag tro.

Googles framtida utveckling blir mycket spännande att följa, imagemässigt. Jag tycker hittills att de lyckats förvånansvärt bra med att behålla sin goda image trots imperialistiska tendenser.
29 maj | Registered Commenterbergh
Är det något tjall på kommentarsfunktionen här? I vilket fall, här ännu ett exempel på att Google blir allt mer, hrm, av det icke-analytiska, subjektiva känslouttryck företaget använder i sin slogan -- just på grund av det som gör att företaget slår Microsoft enligt din spaning.
13 jun | Unregistered CommenterJohan
Google har en dyrare PR-avdelning än Microsoft...
22 jan | Unregistered CommenterAnonymous

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.