Google Scholar
« Man kan bli konspirationsteoretiker för mindre: Chrome är långsamt i windows 7! | Main | Senaste tillskottet i datorparken... »
lördag
nov072009

windows 7: Första intryck

Det blev alltså windows7 som installerades på nya burken.

Installation: 23 minuter (på helt ny dator). Gick helt utan problem.

Uppstart: Knappt 1 minut. Känns ungefär som xp.

Irritationsnivå: Märkbart lägre än vista hittills. Dessutom känns det betydligt enklare att be den sluta upp med påminnelser om att installera antivirysprogram och dylikt.

Snabbhet och stabilitet: Inga problem hittills, men den har verkligen inte stresstestats.

Övrigt: Den sökbara startmenyn - det enda jag gillade med vista - är kvar- Återstår att se om detta gör att man inte behöver installera google desktop.

Det är snyggt på ett sätt som inte verkar gå ut över prestanda.

Således: Godkänt hittills. Återstår att se vad jag tycker om några veckor.

Reader Comments (4)

Windows 7 är en jätteförbättring och ett stort steg i rätt riktning. Framförallt, som du nämner, eliminerandet av många irritationsmoment. Jag har själv hållt kvar i XP för mina Windows-behov och inte gått över till Vista, men nu har Windows 7 hamnat på jobbdatorerna. Det finns dock fortfarande mycket kvar att önska.

Jag tar ändå Snow Leopard före Windows 7 precis vilken dag som helst.
7 nov | Unregistered CommenterDanni
Jag blev sugen på att skaffa en efter att ha läst Lifehackers guide till ett Ubuntu/Boxee-baserat mediecenter:
http://lifehacker.com/5406563/

Idén stupar dock på vår urmodiga tjock-TV.
21 nov | Unregistered CommenterJohan
Får man fråga vad du anser nu, så här ett halvår senare? Skaffat ny bärbar, med Windows 7, och det var inga problem att få den att funka tillsammans med XP-datorn i nätverk. Till skillnad från den förra bärbara med Vista.
13 maj | Unregistered CommenterDennis
Jag är nöjd, i betydelsen inte irriterad. men jämfört med win xp och google desktop, är det mycket små skillnader.
13 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.