Google Scholar

Forum > Media

Svend Dahl i Expressen, om DKV, Munkhammars bok och systemskiften

http://www.gt.se/nyheter/1.953840/mitt-alskade-systemskifte
7 dec | Registered Commenterbergh
Ola Nordebo i Västerbottens-kuriren

http://www.vk.se/Article.jsp?article=155635

9 dec | Unregistered Commenterbergh
Patrick Krassén i Liberal Debatt

http://www.liberaldebatt.se/nr/2007.7/s29.html

19 dec | Unregistered Commenterbergh
Patrick Krassén i Svensk linje:

http://www.svensklinje.com/2007.4/s50.html

19 dec | Unregistered Commenterbergh
Sanna Rayman i Södermanlands Nyheter:

http://www.sn.se/parser.php?sect1=117&sect2=175&id=193622
27 dec | Registered Commenterbergh
Intervju i SVT24

En bok - en författare

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1079171

Intervjuare: Per Malm
25 mar | Unregistered Commenterbergh
Calle Rydberg i Dagens Ledare:

http://www.dagensledare.se/?cat=21&tid=534
18 jun | Registered Commenterbergh

Anders Billing i Affärsvärlden

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article574167.ece

8 jun | Registered Commenterbergh
citerad i finansministerns Ludwig Erhard Lecture i Berlin:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/7672/a/113862
21 apr | Registered Commenterbergh
freelance writer
freelance writer
freelance writer