Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Trollhättan och Saab beskrivs i New York Times | Main | Skapar bistånd tillväxt? (uppdatering) »
tisdag
mar242009

Vad ska hända med Afrika?

Will Easterly har en kommande artikel i Journal of Economic Literature med den spännande rubriken Can the West Save Africa?

En hint om svaret kan man få av en tre år gammal artikel av Easterly i Washington Post - denna gång med rubriken The West Can't Save Africa. Artikeln avslutas politiskt korrekt:
Dare one hope that in 2006, it will finally be understood that Africa's true saviors are the people of Africa, and that those who would help them in their task must also be accountable to them?
Jag lutar åt att detta är snick-snack. Min egen hobbyanalys av Afrika är att två faktorer kommer att prägla kontinenten framöver:
  • Massturism från väst (ffa USA)
  • Direktinvesteringar från Öst (ffa Kina)
Vad händer då?

Afrikavänner kommer att oja sig: Det var ju inte så här det var tänkt att Afrika skulle räddas.

Ekonomer kommer dock att finna att ovanstående två faktorer har en statistiskt säkerställd effekt på Afrikas tillväxt, vilket är mer än man kunnat säga om ulandsbiståndet.

Johan Norberg kommer att skriva en artikel om att den absoluta fattigdomen i Afrika minskat, Lars Pålsson Syll kommer att invända att de relativa klyftorna inom Afrika ökar.

När amerikanska turister återvänder hem efter att ha sett kinesiska fabriker sprida sig över deras nya favoritsemesterkontinent, förändras det politiska landskapet i USA på ett sätt som gör det populärt bland ledarskribenter att tala om ett nytt kallt krig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Dr Bergh,

Det är inte ofta jag inte håller med dig, men att det skulle dra igång en massturism från väst får du nog ta och utveckla lite....

25 mar | Unregistered CommenterHenrik

Ja, jag vill instämma i det!

Det vore verkligen intressant att få höra mer om varför du tror på massturism till afrika - och då speciellt varför dessa turister skulle komma från USA...

25 mar | Unregistered CommenterOlle

1. Naturen
2. Klimatet
3. Den lagom spännande kulturen
4. Prisnivån på arbetskraften
5. Framgångsrik malariabekämpning och nya malariaprofylax utan biverkningar
6. Vart ska västvärldens globetrotters ta vägen när de gjort sydamerika och oceanien?
7. Var ska den amerikanska medelklassen semestra när de tröttnat på Europa, och var ska Européer semestra när de tröttnat på kanarieöarna?

26 mar | Unregistered Commenterbergh

Jag tror att Berghs hobbyanalys mycket väl kan stämma med restriktionen att massturismen kan förmodas vara ytterst koncentrerad (Kenya/Tanzania, Sydafrika och Marocko/Tunisien). Oddsen för en turism-boom i centrala Afrika känns tämligen höga (även om pontialen är enorm!). Oddsen för nämnda kommande inlägg av Norberg och Pålsson Syll kan nog betraktas som låga. Min spaning är f ö att Marocko kan bli det nya outsorcharstället (stabilt (för att citera Göran Persson), billig arbetskraft, nära till EU).

26 mar | Unregistered CommenterCalle

Glöm inte Seychellerna! Och Zanzibar... Mmmm...

26 mar | Unregistered CommenterCamilla

Vad är oddsen för att Andreas, efter att allt detta inträffat, sitter i morgonsoffarna och hänvisar till detta inlägg och säger "vad var det jag sa"?

26 mar | Unregistered Commentergummo

Jag tror fortfarade Bergh överskattar effekten av 5-7. Vidare är bl.a. också säkerheten samt bilden av Afrika som en svältande, krigande och korruption kontinent ett stor hinder.

En ytterligare potentiell positivt faktor som jag dock kom att tänka på är språket, för oss i norra och västra europa samt US och Kanada så är ju engelska en klar fördel, då de flesta av oss trots allt inte har särskilt mycket spanska eller franska (vilket förvisso utesluter vissa delar av kontinenten, men ändå).

26 mar | Unregistered CommenterHenrik

Ha ha, sjukt roligt och bra inlägg!

4 apr | Unregistered CommenterL

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.