Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« The capitalist Welfare state – The economist, elgar blog and amazon | Main | Uber – ett exempel på konkurrens (och på konkurrenshämmande regelverk) »
onsdag
aug272014

Den kapitalistiska välfärdsstaten – engelsk version och releasenotes

image

Min bok om Sveriges ekonomiska utveckling från 1800-talet fram till nu, finns numera i en omarbetad och uppdaterad version på engelska. 28 augusti ordnar IFN ett frukostseminarium om boken (läser du detta innan dess finner du att anmälningstiden gått ut, men det går bra att dyka upp i mån av plats!).

Några releasenotes om den svenska versionen:

DKV2007DKV2009image

v1.0 kom på Ratio 2007.

V2.0 kom på Norstedts 2009. Är uppdaterad jämfört med v1.

V2.1 kom när Studentlitteratur tog över Norstedts akademiska utgivning. I ett huj försvann de fina vita böckerna, och ett nytt omslag med guldägget togs fram. Bortsett från omslaget är det dock samma bok.

De svenska böckerna sträcker sig fram till 2006, dvs när Alliansregeringen tar över i Sverige.

Den engelska boken skrevs klart i november förra året. Reviderandet var intressant. Vilka påståenden hade åldrats mest påtagligt?

De stora frågor som tillkommit i debatten sedan boken skrevs är utan tvekan debatten om vinster i välfärden i allmänhet, och mer specifikt diskussionen om resultatförsämringarna i skolan. I v1.0 beskrevs skolpengen som en tämligen okontroversiell och framgångsrik reform. Så är inte längre fallet, och den delen har jag därför fått revidera rejält. (Däremot är det inte självklart vad fallet beror på.)

På två andra punkter har boken stått sig desto bättre:

1. Tesen att omfattande reformer gett Sverige en robust och hyfsat konkurrenskraftig ekonomi stämmer bra med det faktum att Sverige klarade finanskrisen bättre än många andra länder (och betydligt bättre än 90-talskrisen).

2. Resonemangen om strukturproblem på arbetsmarknaden är (dessvärre) minst lika relevanta idag som de var 2006.

Köp som ebok hos google eller hos ebooks.com

Eller fysisk bok hos bokus: Svensk v2.1 eller Engelsk version

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (4)

Så det finns alltså ingen svensk version av den senaste versionen?
28 aug | Unregistered CommenterAndreas
Inte än, men den kommer under 2015 på studentlitteratur!
29 aug | Unregistered Commenterbergh
Okej! Har köpt så många böcker på engelska på senare tid så vore trevligt att få läsa på modersmålet :) Men blir nog den engelska versionen ändå. Svårt att vänta.
29 aug | Unregistered CommenterAndreas
Åh, som jag väntat på den e-boken - men den kom lite för sent! Jag hade en kopia med det snygga, snygga omslaget (v 2) som jag dumt nog glömde på ett hotellrum innan jag hunnit särskilt långt i den. Sen dess har jag med jämna mellanrum legat på förlaget om möjligheten att köpa den som e-bok. Till slut tröttnade de nog på mig, för de skickade en gratis papperskopia till mig (med det fula omslaget, men gesten var icke desto mindre uppskattad, väldigt snällt av Studentlitteratur).
29 sep | Unregistered CommenterDanni

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.