Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Smått och gott i mellandagarna | Main | Ny ekonomikrönika »
söndag
dec252005

Var fortsätter debatten om Lundgren?

Lundgren-debatten kokar onekligen på ganska bra: 

Jenny Jewert skriver i DN. Granskarna Hallberg och Hermansson försvarar sig mot Eduards m fl i DN, på mycket begränsat utrymme. Ännu kortare är Eva Lundgrens svar till Nathan ShacharStig Hadenius får gott om utrymme för att hävda att tillsättningen av Lundgren som professor var ett "politiskt spektakel". Bland bloggare märks Danne Nordling (som tidigare var på Skattebetalarnas förening) som konstaterar att "vetenskapen kan ha fel".

Länkarna ovan är bara ett urval. Med tanke på att detta ytterst handlar om en vetenskaplig metoddiskussion, är det anmärkningsvärt att debatten får sådant genomslag. Visst, feminism och ritualmord är kontroversiella ämnen. Men vad händer när Mats Bergstrand bedömer att DN-läsarna tröttnat på tjafsande akademiker? Sannolikt kommer "positivister" och "hermeneutiker" då att dra sig tillbaka till sina respektiva läger, för att forska i fred. Tills nästa mediastorm blåser upp.

En from förhoppning är att debatten fortsätter i andra forum. I brist på en övergripande svensk tidskrift för samhällsvetenskap, får vi hoppas på exempelvis GenusStatsvetenskaplig tidskrift, Socialvetenskaplig tidskrift (i vars redaktion jag noterar en viss Margareta Hallberg) och Ekonomisk debatt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Om jag vore du skulle jag läsa i en tidning där du själv har jobbat flera somrar ...
27 dec | Unregistered CommenterHåkan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.