Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Diskussion om stora välfärdsstater och ekonomisk frihet på MR | Main | Hur mycket förklaras av IQ? »
fredag
sep292006

Tankar efter en vecka vid GMU

Efter snart en vecka på George Mason University har jag gjort tre spaningar om skillnader i det akademiska livet mellan usa och sverige. På de två första punkterna har sverige en del att lära.

1. Biblioteket hyser tidskrifter från alla ämnen i alfabetisk ordning. Paris Review, Political Studies, Nature och Science finns alla i samma korridor. Det känns väldigt annorlunda jämfört med Lund, där inte ens tidskrifter i nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi finns på samma bibliotek.

2. Diskussionen på seminarier är både hårdare och trevligare på samma gång.

3. Brown bag seminarium innebär här inte baguette, det innebär pizzaslice. Ett vanligt eftermiddagsseminarium innebär också pizzaslice, fast efteråt. Lunchutbudet består mestadels av Burger king, Taco Bell och liknande. Läskautomaterna hyser inte mineralvatten - det nyttigaste verkar vara iste med hallonsmak. Folk åker bil nästan överallt.

De anställdas fysiska omfång är en logisk följd av dessa vanor. CNN uttryckte det målande och vad jag kunnat se skrämmande korrekt:

Americans are not just getting fatter, they are ballooning to extremely obese proportions at an alarming rate.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    All 10 best online casino poker com free baccarat free online 7 card stud telecharger poker fr

Reader Comments (5)

Låter härligt med ett akademiskt luftombyte!

Enjoy!

(Hopas att detta inte innebär att du går från bred till välmagad välfärdsforskare!)

A sugarplum lunker
George Mason är ju ett rätt intressant och helgalet ställe (se bara på Bryan Kaplan!). Du kommer smälta in bra!
29 sep | Unregistered Commenterpontus
Akademiskt luftombyte? Går det att tänka på den kosten?
1 okt | Unregistered CommenterM

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.