Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att läsa av Ostrom | Main | Har TCO visat att LAS inte orsakar ungdomsarbetslöshet? »
söndag
okt112009

Guldläge för besvikna fotbollsfans!

Efter gårdagens drabbning är det ett bra läge för mången besviken fotbollssvensk att släppa fotbollsintresset och börja följa tennis istället. För ändamålet har jag sammanställt tre inlägg på temat 'därför är tennis roligare än fotboll':

Notera att mina exempel i del 1 och del 3 motbevisas ganska rejält i kommentarstråden, men det visar bara att man aldrig ska utsätta en vattentät teori för empiriska test (OBS skämt).

Jag har dock fått fler argument sedan dess: Igår lärde jag mig exempelvis att den danska publiken buar när Zlatan har bollen. Orsak: Zlatan är duktig. Verkar moget. Ej heller brukar en förlorad tennismatch resultera i en orgie av bortförklaringar (likt dessa).

Nåväl, dagen till ära har jag skannat in (nåja, plåtat med mobilen) min enda publicering på temat (vad har Expressen för impact factor?)

Artikeln skrevs i början av juni, och nog har den som följt Robin Söderling sedan dess haft roligare än den som envisats med svenska fotbollslandslaget?

Ännu inte övertygad? Läs då Björn Ranelids drapa till fotbollens ära, publicerad i Expressen samma dag som artikeln ovan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.