Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sanna Rayman om FRA-lagen | Main | Därför vill economic man inte fråga om vägen »
tisdag
okt132009

Tre citat om/av Ostrom

"Jag tror att det ämnet, mer än något annat, lär dig att analysera och förstå samhällsfenomen"

Ostrom om nationalekonomi, intervjuad av Joakim Nilsson i Axess

"Unless development aid properly addresses the incentives of underlying collective-action problems, it will likely be ineffective or, worse, even counterproductive."

Ostrom m fl i en biståndsutvärderingsrapport åt Sida, citat framgrävt av Fredrik Segerfeldt.

"jag känner på mig att hon aldrig kommer att få priset"

Robert Östling på Ekonomistas i kommentarsfältet här. [Förlåt Robert, kunde inte låta bli ;-)]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

En som borde vara glad över Nobelpriset till Ostrom är statsvetaren Bo Rothstein i Göteborg, Kolla in hennes recension av hans senaste bok - närmare stående ovationer kan man nog inte komma. 'This book should be required reading for doctoral programs across the full array of the social sciences.... [This] reader has gained immensely from two close readings of the book and intends to assign it to her next graduate seminar. Thus, I can recommend the book broadly to the readers of this journal.'

Hela recensionen finns på http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119399784/PDFSTART.
du har rätt. han kommer att bli helt odräglig ;)
14 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.