Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ett meta-inlägg och ett boktips | Main | Stureakademin »
torsdag
mar122009

Minns någon McDonalds risburgare under asienkrisen?

En fråga till läsarkretsen:

Jag läste för länge sedan i The Economist eller liknande att McDonalds under Asienkrisen lanserade en risburgare (till ett mycket lågt pris) på sina restauranger i Asien.

Men mina googlingar i syfte att hitta en källa på detta har hittills misslyckats. Någon som minns, eller lyckas bättre än jag med att hitta detaljer kring detta?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

http://images.businessweek.com/ss/07/01/0124_mcasia/index_01.htm

http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2005/09/28/2003273497

12 mar | Unregistered CommenterPavel

När jag bodde i Singapore förundrades jag över risburgaren som då serverades av Mos Burger (http://www.mosburger.com.sg).

Jag gick dit med en vietnamesisk tjej och för henne verkade det väldigt naturligt. Det var världens mest självklara sak att en hamburgare kunde vara gjort av ris. Själv tyckte jag nog att det var hädelse...

Förresten vet jag inte hur det är med McDonald's-exemplet, men när man generellt pratar om risburgare i Asien är det "brödet" och inte burgaren som är gjord av ris. Just Mos serverade alltså ett "hamburgerbröd" av ris, mellan vilka något slags sojamarinerat kött lades på hög. Jag vill minnas att jag har kort på fanskapet någonstans och att det var fruktansvärt äckligt.

12 mar | Unregistered CommenterJF

Jag tackar för alla tips från fantasifulla signaturer (ett särskilt välkommen till den mystiske välgöraren :-),

men trots allt kvarstår frågan, ty ingenstans framgår vad burgaren kostade!

Jag vill minnas att detta rörde siog om en burgare där själva köttet ersatts av ris (och att det således inte var någon vanlig risburgare av det slag om JF så målande beskriver), och att den kostade 70 öre.

Det faktum att jag tycks minnas priset i svensk valuta antyder att det kanske inte var The Economist trots allt. Men 70 öre verkar väl löjligt billigt?

12 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.