Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lite input till globaliseringsdebatten... | Main | Size matters - McCloskeys och Ziliaks argument »
måndag
jun082009

Epostutrymme vid LU avgiftsbeläggs (OBS ej skämt)

Ratio gick vi nyss över till Google Apps för eposthantering. Enorma mängder lagringsutrymme för lägre pris. På Lunds universitet - där forskningsmedel belastas med overheadavgifter på drygt 50 procent - gick nyss följande mail ut:

Vi inför avgift för de som har över 2 GB i sin Postlåda

Vi vill härmed informera er om att detfr.o.m. 2009-07-01 kommer att vara avgiftsbelagt att överstiga Postlådansnya maxgräns på 2GB. De användare som ligger nära/över gränsen har blivit informerade om detta via ett annat utskick.

 

Användare som i framtiden kommer att närma sig maxgränsen kommer att få en notis om detta via ett mejl. Här har man då valen att rensa, arkivera, eller köpa mer utrymme. Notera att även de brev som ligger underBorttaget tar upp plats så glöm inte bort att rensa här med jämna mellanrum.

Just nu sitter jag dock i ett kontorslandskap för gästforskare på Harvard, med Dunkin Donuts runt hörnet. Skönt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Donits? Mmmmm.
8 jun | Unregistered Commentergummo
Skänk högtidligen Lunds rektor en hårddisk på 1000+ GB för att hjälpa ett universitet i kris.

Kostnad: 865 kr om ni köper en idag, mindre om några månader. Kan köpas i butik i Malmö.
8 jun | Unregistered CommenterTom
PS. Kul att höra att overheaden tar nya glädjeskutt. Skattebetalare och donatorer älskar ju som alla vet att ge forskningspengar till byråkrater och Akademiska Hus. Men ärligt talat, det är anmärkningsvärt högt.
8 jun | Unregistered CommenterTom
Jag har 100 MB som maxstorlek. Sedan studsar mail till mig. Jag har skickat ett mail idag till en kollega som studsade: "mailboxen är full". För att öppna ett nytt mailkonto måste vi beställa det av ett servicebolag inom Stampengruppen som internfakturerar min arbetsgivare för detta. Behöver jag säga att vi har Microsofts finurliga, köpta program och lösningar för e-post och kalendrar med mera? Utan att någon anställd fått utbildning i att använda verktygen. (OBS ej skämt)
8 jun | Unregistered CommenterKalle
En annan har ett tak på 25 MB. Att få 100 skulle vara en befrielse.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.