Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vilka är de mest citerade AER-artiklarna? | Main | Måsta man skicka in vetenskapliga artiklar i MS-DOS format bara för att det faktiskt står så? »
torsdag
aug202009

Mera lokaldemokrati: Vad ska fp-tycka om höghus?

Resultaten från Fp-Norrmalms medlemsenkät har inkommmit och sammanställts. Totalt 31 svar, men i många frågor var det tydligen jämt, så det känns bra att ha svarat.

Samstämmighet råder tydligen om följande:

Våra medlemmar vill ha tunnelbana till Karolinska, ha en måttligt stor galleria vid Odenplan, ha moderna spårvagnar på linje 4, minska biltrafiken kring Odenplan, höja trängselskatten och direktvälja stadsdelsfullmäktige.

Jag förordade förvisso en gigantisk galleria vid Odenplan, men får kanske nöja mig en "måttligt stor". Kanske har något av mina andra partier vett att se till att gallerian blir rejäl (gärna food court som har KFC).

Nåväl, av sammanfattningen framgår vidare att...

Det blev mycket jämnt i åsikter om höga hus och förtätning och det verkar vara två skilda grupper med starka och motstridiga åsikter.

Eftersom jag tillhör fp-norrmalms höghusfalang, uppmanar jag alla liberalt sinnade höghusvänner att genast gå med i fp.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Veni Vidi Kupi!
Men doktorn, tycker du verkligen att det är folkpartiets - eller något annat partis - uppgift att bestämma om det ska serveras friterad kyckling i gallerian? Foodcourt finns ju vid hötorget och är bannade skräp fö.
Man kanske kan be Sverige-Amerika-stiftelsen om något slags etableringsstöd (OBS skämt)
27 aug | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.