Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dagens development-lästips | Main | New development economics? »
lördag
jan022010

Länder du inte visste fanns tillhörde snabbväxarna 2008

CIA factbooks rangordning av senaste data (2008) för real ekonomisk tillväxt är intressant läsning. 4 av 10 länder på topp 10 är afrikanska.

Hela listan:
1 Bhutan 21.40
2 Macau 15.00
3 Qatar 13.40
4 Timor-Leste 12.80
5 Angola 12.30
6 Ethiopia 11.60
7 Rwanda 11.20
8 Azerbaijan 10.80
9 Equatorial Guinea 10.60
10 Belarus (anquillas data är från 2004, så det räknas inte) 10.00

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Intressant att se Bhutan överst, landet som inte vill maximera BNP utan gross national happiness och som vill bevara sin kultur (och därför likt talibanerna förbjuder modern klädsel).

Under economy - overview hävdas dock detta: "Hydropower exports to India have boosted Bhutan's overall growth, even though GDP fell in 2008 as a result of a slowdown in India, its predominant export market."
Ska man verkligen hänga sådan statistik i granen? Nog för att det är CIA som sammanställt dem, men jag skulle vilja veta mer om hur Etiopien samlar in sin ekonomiska statistik. Om jag hette Meles Zenawi och ville locka utländska investeringar Kina-stajl skulle jag pingla upp chefen för statistikbyrån och be honom frisera siffrorna, tryggt förvissad om att oberoende granskare aldrig kommer att säga ifrån, eftersom pressen redan är kväst (http://www.mothugg.se/2006/04/25/meles-kvaser-pressen/)

Kuba har ju t ex haft en alldeles fantastiskt tillväxt på över tio procent, utifrån ett hemsnickrat mått:
http://www.mothugg.se/2006/11/30/grattis-comandante/#comment-22395
4 jan | Unregistered CommenterJohan
Det är en bra poäng Johan. Efter att ha sett hur tillväxt för Sverige och Australien varierar beroende på vilken utgåva av OECD-statistiken man använder, blev jag mer förtjust i andra y-variabler, såsom spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd. Även dylika mått kan dock säkert manipuleras av en Castro eller en Zenawi...
5 jan | Unregistered Commenterbergh
Vad gäller Azerbajdzjan (som jag tycker det heter på svenska, fast jag förstår att dina siffror var inklippta) hittar man, om man letar vidare på cia.gov, siffrorna 25% för 2007 och 34.5% för 2006! Vansinnigt!

Fast jag vet inte om jag skulle lita på ett institut som placerar Azerbajdzjan i Mellanöstern. Kaukasien, Europa eller kanske ett västasiatiskt land (om FN får bestämma), men inte Mellanöstern. Inte ens Arabiska halvön faktiskt. Men det var väl mest en nördig invändning ;)
7 jan | Unregistered CommenterMi Lennhag
Listan är intressant som exempel på varför tillväxt per capita bör diskuteras i absoluta termer istället för relativa. Status är liksom snarare att vara så nära botten av listan som möjligt...
23 jan | Unregistered CommenterStefan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.