Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Klassklyftor i trångboddhet minskar | Main | Esther Duflo »
lördag
jun122010

Att personrösta - några tentativa kryssningskriterier och kandidater

Vilka kriterier bör användas för att avgöra var krysset i september ska hamna? Några förslag på kriterier:

1. Vara kompetent och ha  hög arbetsförmåga. Någon som inte bara tänker sitta av sin tid i kammaren, eller har två andra heltidsjobb vid sidan om. Någon som är smart.

2. Klara av att ta strid med sitt eget parti, men samtidigt inte isolera sig fullständigt och därmed förlora inflytande. En svår avvägning, där de flesta är snäppet för lojala, medan andra flippar ut och blir vildar.

3. Ha en politisk profil som gör att personen faktiskt tillför något på marginalen.

4. Ha vettiga liberala värderingar. (dvs tycka ungefär som jag :-)

Några kandidater som uppfyller dessa krav:

Birgitta Ohlsson

Annie Johansson

Maria Weimer

Kanske finns det fler som passar in? Hursomhelst rekommenderar jag den blandade strategin att rösta på dessa med sannolikheten 1/3.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (10)

Maria Abrahamsson kommer jag att tänka på när jag läser dina kriterier. Johnny Munkhammar är en annan som jag måste titta närmare på.
13 jun | Unregistered CommenterDanni
Ett kriterier bör också vara att kandidaten inte har en säker plats så att personrösten har en effekt. Birgitta Ohlsson kommer t.ex. att komma in utan personröster.
13 jun | Unregistered CommenterMarcus
Ytterligare ett kriterie är väl rimligtvis även att personen i fråga kandiderar i den valkrets där du bor - om du nu inte innan det fastställs var du ska ha rösträtt någonstans, planerar att särskilt flytta till rätt landsända bara för att kunna rösta på exakt den du vill.

Det kan exempelvis noteras att alla de tre personerna du nämner kandiderar på helt olika platser i landet (i tur och ordning som du listar dem Stockholms, Jönköping och Uppsala län). Beroende på i vilken av dina nuvarande bostadsorter (Lund & Stockholm) som du är skriven är det alltså högst en av dem du kan rösta på...
Jajustfan, där sa Magnus nåt intressant.... De måste finnas antingen på lokala valsedeln eller på riksvalsedeln, eller hur? Göteborgssedlarna ser fruktansvärt tråkiga ut. Nån som har nåt tips? I och med att Sverige i stort sett är uppstyckat i blockpolitik nu känns det som att personröstandet blir viktigare och viktigare för att nyansera sin röst, även om det förstås går att ge en hel del nyans i och med valet av parti inom blocket. Tyvärr är jag tokborgerlig men med avsmak för de flesta borgerliga partierna. Go figure.
14 jun | Unregistered CommenterDanni
Det är ju förstås lite besvärande att allihop är borgare också. Har du inga vänsterliberaler att föreslå också, gärna i Malmötrakten? ;-)
björn, i år röstar även vänsterliberaler borgerligt spår jag. För ärligt talat, vem lockas av detta:

http://www.dn.se/debatt/har-ar-var-politik-for-valets-viktigaste-fraga-jobben-1.1122176
16 jun | Unregistered Commenterbergh
I höst önskar jag att jag bodde i Blekinge, för då hade jag kunnat personrösta på Björn Fries. Några borgare blir det inte tal om efter den pannkaka de gjort av sjukförsäkringen. Sossarna är förvisso ansvariga för mycket av de problem som varit tidigare, men de ursäktas i viss mån av att de inte förstod vad de gjorde - det gäller inte för den nuvarande regeringen. En regering med Maria Larsson som folkhälsominister kan jag inte heller tänka mig att rösta på - sorry. Jag får väl tillfälligt emigrera till Blekinge i september, helt enkelt.
Ja, vem lockas av höghastighetståg och investeringar i utbildning? Det är så uppenbart dumt att det inte ens behöver kommenteras ;-)

Personligen ser jag en rejäl tradeoff mellan kriterium 1 och kriterium 4. Kompetensen, exv. i betydelsen att ha en någorlunda djup förståelse av hur ekonomin fungerar, är helt klart koncentrerad på högersidan, medan de trevliga liberala värderingarna (map "Utanförskapet", islamofobi, familjepolitik och ett gäng andra nyckelfrågor) för närvarande tycks vara koncentrerade på vänstersidan.

Skulle inte Dr Bergh kunna ge råd om hur man hanterar detta dilemma? Ska man kanske rösta på SD och hoppas att på så vis bidra till en blocköverskridande regering?
16 jun | Unregistered CommenterMartin
Ge först några namn på dessa människor med trevliga liberala värderingar som kandiderar för s, v el mp, så ska jag glatt ta mig an uppgiften!
16 jun | Unregistered Commenterbergh
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.