Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Afrographique | Main | Hans Lind kommenterar Niclas Berggren »
måndag
okt032011

Veckan som gick/kommer #4: OBS, Lupef, Ekonomiklubb…

Veckan som gick:

OBS som spelades in förra veckan sändes idag. Joakim Bröms inleder, kritiserar transitivitetsantagandet och citerar Edward Fullbrook, som tydligen kallat dagen akurser i nationalekonomi för “maskinålderns motsvarighet till astrologi”. Mitt inlägg här. Det kommer mycket mer under hösten på temat.

För folk som gillar att diskutera nationalekonomins brister, rationalitetsantagandet och liknande, rekommenderar jag det här inlägget av Stephen Williamson om John Quiggins bok Zombie economics, samt Quiggins svar här. Mycket av debatten har jag kommenterat i min ED-artikel från 2005.

Det bästa i kritiken är som jag ser det alltjämt följande: Modeller med tunn rationalitet är tautologiska, modeller med tjock rationalitet är ofta empiriskt fel eller åtminstone otillräckliga. Men alternativet är att sluta söka efter mönster i mänskligt handlande, och jag ser inte vart det skulle ta samhällsvetenskapen. Quiggins bok har åtminstone ett rätt kul omslag:

 

Vidare: SNS-historien fortsatte såklart. VDn Anders Vredin avgick, och 17 oktober  är det viktigt möte, innan dess vet vi nog inget om efterträdare. Olof P skrev i Expressen på ett sätt som antyder att SNS kanske kan repa sig trots allt:

Fram till den aktuella krisen var mina erfaren­heter av SNS enbart goda. Jag fick arbeta under full akademisk frihet. Jag mötte aldrig något försök att styra forskningen i den ena eller andra riktningen.

Veckan som kommer:

Diskuterar valet mellan statsvetenskap och nationalekonomi i Lund tisdag kväll.

Nr 6 av Ekonomisk debatt ute 6 oktober.

Säsongspremiär av Ekonomiklubben 6 oktober kl 2130, samma laguppställning som tidigare säsonger.

Oppositionen släpper sina budgetalternativ. Törs man gissa att skillnaderna i svensk politik kommer att vara mindre än någonsin?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Tycker du har helt rätt i vad du skriver inledningsvis i din debattartikel från 2005. Grundkursen i Nationalekonomi hade tjänat mycket på att föra en inledande metodologisk diskussion och klargöra vanliga missförstånd och även eventuellt svaga punkter i ämnet.
24 okt | Unregistered CommenterWille

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.