Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vilka länder överdriver sin BNP-statistik? | Main | Albouy vs Acemoglu, Robinson & Johnson – Slutresultat? »
fredag
feb112011

Goda råd är dyra...

...men den här analysen av priset på sojabönor är gratis:

Priset på sojaböner [sic] har ännu inte nått de nivåerna [sic] som gör att det är lönsammare att använda arealen till att odla soja än vete, majs eller bomull. Därför tycks det som om priset har mycket goda möjligheter att stiga ännu mer.

placera.nu & avanza (tack till erik j för denna godbit)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Så man ska investera i det som ger minst avkastning per area? Låter som en toppenidé.
11 feb | Unregistered CommenterJohan Folin
Det är Handelsbankens råvaruchef Torbjörn Iwarson som gör uttalandet, förresten.
11 feb | Unregistered CommenterJohan Folin
Torbjörn känner också till oljekällor som ingen ännu hittat. =)
Min (alldeles för välvilliga?) tolkning:

Idag är odling av sojabönor mindre lönsam än odling av vete, majs och bomull. Därför finns det anledning att tro att många bönder kommer upphöra att odla sojabönor, vilket i så fall bör leda till ett högre marknadspris.

Om man bara vill förstå prisutvecklingen på sojabönor så är väl den analysen inte så knasig (eller missar jag nåt?). Fast om man vill dra slutsatsen att Brasilens exportinkomster från sojabönor också kommer gå upp, då är ju resonemanget lite tveksamt. Jag vet inte riktigt vad Torbjörn Iwarson är ute efter.
Det betyder att idag ska man köpa, av 'nån annan skojare', flåt, mäklare, den soja som ännu inte odlats o förmodligen inte heller kommer att odlas.
Dags att 'blanka' vete, majs eller bomull som man aldrig ens har eller haft, eller tänker sig att inneha eller odla.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.