Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför visualisera data? | Main | Den översta tusendelens inkomstandel »
tisdag
apr102012

Kvinnor och barn först? Sällan!

För ganska exakt två år sedan skrev jag om Titanic och hur kvinnor faktiskt hade högre överlevnadssannolikhet.

Kommentarstråden är kort men värd att läsas igen, av flera skäl:

1. Anders G påpekar att Titanic-exemplet funnits länge i en statistikbok av Svante Körner. Därmed är han på vippen att avslöja den så kallade Frey-affären, då det senare visar sig att författarna missat att refererera inte bara till Svante Körner (vilket möjligen hade varit förlåtligt) men även till en vetenskapligt publicerad studie från 1986 med samma resultat (pdf) och till sig själva (de skrev hela 4 artiklar om i stort sett samma sak).

2. På frågan hur skulle könsfördelningen se ut vid en liknande olycka idag, svarar Niklas J "Nån får väl slita tag i Estonialistorna och se!" - och nu har exakt detta gjorts.

Mikael Elinder och Oscar Erixson har analyserat hela 18 båtolyckor - inklusive Estonia - och konstaterat att Titanic var inte representativ för mänskligt beteende vid katastrofer:

NewImage

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av 100-årsdagen för Titanics undergång, skriver även The Economist om Elinders och Erixsons studie:

Only on two ships was it an advantage to be a woman: on the Birkenhead in 1852 and on the Titanic. The best odds of survival on average were, somewhat surprisingly, those of the crew, followed by none other than the captain

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Så vi karlakarlar är ena skitstövlar idag jämfört med igår?
Egoismen?
Besättningen är män.
Kaptenen är man.
Männen är . . . män.

kan man koppla detta till finansvärldens 'att vandra över lik', alltså hellre en vinst ?
Ja för kvinnor hade minsann langat männen ombord på skeppen om styrkeförhållandende hade varit de motsatta...
Skaffa dig lite självkänsla Nils..
12 apr | Unregistered CommenterAndreas
Titanic- och Estonia-katastrofen var väl ändå väldigt olikartade med avseende på olycksförloppens hastighet, mm?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.