Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är ojämlikhetsjusterat HDI en bra idé? | Main | Varifrån kommer tillit? »
tisdag
apr032012

Sysselsättningen i olika åldersgrupper

[stresstestar bloggverktyget genom att klippa in multipla diagram från excel på mac, undrar hur det kommer att gå]

Har kikat närmare på AKU. Så här utvecklas andelen sysselsatta, i procent av befolkningen:

15-74 år

NewImage


 

 

 

 

 

 

 


 

Kraftig nedgång under finanskrisen, sedan upphämtning - som klingar av och precis vänt neråt igen. Vad kan det bero på?

Svaret är att det endast är bland yngre som sysselsättningen minskar. Så här ser det ut i kategorin 25-34 år:

NewImage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En svag minskning syns även i gruppen 15-24 år. Utvecklingen för alla övriga ålderskategorier är dock positiv, tydligast för 45-54 och marginellt för 65-74.

45-54

NewImage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken slutsats dras av detta?

Å ena sidan är sysselsättningsminskningen till stora delar en sammansättningseffekt: Gruppen 65-74 år har låg sysselsättning, och när denna grupp växer kraftigt (vilket den gör nu) dras genomsnittet ned.

Å andra sidan: Det faktum att sysselsättningsökningen stannat av för unga, är oroväckande. Trendbrott på arbetsmarknaden syns ofta i dessa ålderskategorier först.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Njaee stämmer det där.
När en person går i pension så ersätts ju den av en arbetslös.
Alltså så blir det oförändrat, en person går ur sysselsättningen, men en går in i sysselsättning.
Det måste väl vara att arbetsgivarna rationaliserar mer än produktionsökningen, eller drar ner produktionen.
Eller att folkmängdsökningen är större än behovet av folk.
Nils, vad jag beskrev är den så kallade sammansättningseffekten: sysselsättningen för alla vuxna kan beskrivas som ett viktat genomsnitt av sysselsättningen i olika ålderskategorier.

(Det är f ö inte heller alltid så att en person som går i pension ersätts av en arbetslös)
5 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.