Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bara 18 procents omfördelning? | Main | Fattifdom i Sverige och i USA »
söndag
nov132005

TCO vs Svenskt Näringsliv

TCO-ekonomen Kjell Rautio kritiserar i Svenska dagbladet Svenskt Näringsliv för svartmålning av Sverige. Förutom att han åberopar Linderts bok lite väl onyanserat - det var ju bara en tidsfråga innan den skulle bli ett tillhygge i den politiska debatten - tycker jag att han har en poäng: Trots att dagens Sverige har utsatts för ganska rejäla - och nyttiga - doser av ekonomisk liberalisering jämfört med Sverige i slutet av 80-talet, är klagolåten från SN ganska oförändrad.
 
Borde fler liberaliseringar genomföras? Tveklöst. Men det som har hänt är ganska rejäla grejor: Istället för att älta allt här, har jag dammat av min gamla Brännpunkt-artikel "90-talet gjorde Sverige borgerligt" från 12 augusti 2000.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

hellu :-) kompisar

ville kolla med er
nylanserad produkt namligen


http://youtube.com/watch?v=GfjCYH0J6Sw

nagan som tror den funkar sa dar bra? :)


skriv till mig om ni vet mer om den??

Sussane
15 sep | Unregistered CommenterAgneta S
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.