Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Bara 18 procents omfördelning? | Main | Fattifdom i Sverige och i USA »
söndag
nov132005

TCO vs Svenskt Näringsliv

TCO-ekonomen Kjell Rautio kritiserar i Svenska dagbladet Svenskt Näringsliv för svartmålning av Sverige. Förutom att han åberopar Linderts bok lite väl onyanserat - det var ju bara en tidsfråga innan den skulle bli ett tillhygge i den politiska debatten - tycker jag att han har en poäng: Trots att dagens Sverige har utsatts för ganska rejäla - och nyttiga - doser av ekonomisk liberalisering jämfört med Sverige i slutet av 80-talet, är klagolåten från SN ganska oförändrad.
 
Borde fler liberaliseringar genomföras? Tveklöst. Men det som har hänt är ganska rejäla grejor: Istället för att älta allt här, har jag dammat av min gamla Brännpunkt-artikel "90-talet gjorde Sverige borgerligt" från 12 augusti 2000.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

hellu :-) kompisar

ville kolla med er
nylanserad produkt namligen


http://youtube.com/watch?v=GfjCYH0J6Sw

nagan som tror den funkar sa dar bra? :)


skriv till mig om ni vet mer om den??

Sussane
15 sep | Unregistered CommenterAgneta S
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.