Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Champagnen var ett symptom. Politiken är problemet. | Main | Smått och gott i mellandagarna »
onsdag
dec282005

Smedjan topp-3 lista

Smedjan läggs ner. Ingen verkar förstå varför, alla verkar tycka det är synd. Många tar chansen att länka till sina egna artiklar i Smedjan, och visst - även jag har producerat en del konstigheter där.

Men poängen med detta inlägg, efter att ha botaniserat i tidningens utmärkta arkivfunktion, är att lansera min personliga Smedjan topp-3 lista. Vem vet, kanske följer någon efter och uppmärksammar mig på någon liten artikelpärla jag missat. Förhoppningsvis får arkivet ligga kvar även om det inte kommer fler nummer.

Ok, här går vi - i omvänd ordning såklart:

 

3. Ingemar Nordin tillämpar John Lockes tankar på den svenska välfärdsstaten: "Rätten att göra uppror - en betraktelse i John Lockes anda" 1999-10-26

2. 'Att ha sex är inte patentintrång' - Paula Röttorp diskuterar tänkbara problem med patent på gener. "Är du patenterad lilla vän?" 2001-12-06

1. Johan Norberg kommer ut som feminist: "Feminism är inte kollektivism" 2004-02-12.

 

Till sist: Missa inte diskussionen efter Johans artikel där förtvivlade nyliberaler undrar vad som är på tok: "Norberg socialist?" är bara en av många härliga rubriker.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ja, usch. De där kommentarerna till Norbergs artikel är nästan skrämmande. Förutom en och annan ljuspunkt (i min blygsamhet förhindras jag att påpeka vilken eller vilka). Norberg beskriver det ganska bra själv: "De flesta svaren är emellertid inte riktade mot min text. Kritiken riktas inte mot vad jag har skrivit, utan utfallen riktas snarare mot olika typer av statsfeminister och väderkvarnar."

Och det kan väl nästan stå som beskrivning av hela den liberala debatten kring feminism. I stället för debatt, förvirring.
28 dec | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.