Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Den bisarra intelligent design-debatten | Main | Mer om oxytocin »
tisdag
jan032006

Valår igen. Skoj.

Trots att Sverige numera har fyraåriga mandatperioder, känns det som om det är val allt oftare. Kan detta vara ett ålderstecken måhända?

När jag såg den här bilden från jinge, blev jag trött på valrörelsen redan dag tre detta valår.

b140.jpg Snart kommer väl MUF att trycka upp ett fejkat sossemärke där det står "Längtar du också tillbaka till Sovjet?".

Men eftersom Morian redan manat till sans, ska jag jag försöka jobba upp lite optimism istället. Mina vänner påstår att om man kryssar klokt går det fortfarande att rösta på folkpartiet, och i så fall är det Gulan som gäller. Googlingen verkar ju lovande, men på sikt hoppas jag nog att det kommer en hemsida eller blog eller nåt. Annars hamnar krysset nog hos Birgitta ändå.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Jag tycker det känns som om folkpartiet seriöst flirtar med främlingsfientliga strömningar. Inte för att deras politik är främlingsfientlig (det tycker inte jag att den är), men de försöker helt klart värva röster hos dessa grupper. Jag tror inte att jag kan rösta på ett sådant parti.

Birgitta har förresten lite väl radikala åsikter på en del plan för att vara en kandidat. Tillexempel så anser hon att det finns väldigt många kvinnor i sverige som är kränkta...utan att ens veta om det.
3 jan | Unregistered CommenterPontus
Visst flirtar fp med främlingsfientlighet. Min lilla kampanj syftar mest till att stärka den interna oppositionen mot denna tendens - men istället tycks oppositionen bli tystare, ju närmare valet vi kommer... illavarslande.
3 jan | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.