Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Valår igen. Skoj. | Main | Att få rätt saker gjorda »
måndag
jan022006

Mer om oxytocin

Jag har lärt mig mer om oxytocin. Tydligen höjs nivån hos kvinnor under förlossningen, en akt då det nog kan vara lämpligt att lita på att andra hjälper till.  Mer hos Zack Lynch.

En intressant fråga är hur man som samhällsvetare ska se på forskningen som kopplar oxytocin till beteende. Ska samhällsvetare göra halt vid kroppen och betrakta hjärnan som en svart låda? Det verkar orimligt. Å andra sidan betyder ju korrelationen mellan oxytocin och beteende inte att frågan om tillitens orsaker besvarats på ett särskilt meningsfullt sätt. Nu är vi ju nyfikna på vilka upplevelser som höjer våra oxytocinnivåer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Att fösa ihop Rothstein och en oxytocin-expert skulle kunna utmynna i mycket intressant tror jag....

Förresten, jag glömde bort att fråga dig efter din avhandling om rättvisa: om du kunde skicka den vore det soft.

Du undervisar inte till våren 06? Jag skall läsa NEK grund och det vore intressant om du föreläste.
2 jan | Unregistered CommenterOla Svedin
Ola,
det var ett vänligt inlägg må jag säga!

Avhandlingen kan du läsa om du skrollar ner en bit på min forskningssida http://www.nek.lu.se/nekabe/hemsida/hemsida2.htm

MEN jag skulle rekommendera att du snarare läser något av det som publicerats. Och när det gäller rättvisa, är mitt tips att du inväntar ett kommande papper om den simultana utvecklingen av äganderätter och fördelningsnormer. Avhandlingen är på det hela taget ganska rörig.

Till våren får du Peter Jochumzen på mikron, men det kan nog hända att jag gör ett litet gästspel där, mot slutet av kursen.
3 jan | Unregistered Commenterbergh
Min sammanfattning: Se helt enkelt upp för NEK A under större delen av våren.
3 jan | Unregistered CommenterPontus
NEK:en verkar bli ytterst intressant. Det är inte för inte som en känd tidning har proklamerat economics som "the sexiest trade alive"...

Men men... <ironi>Röriga avhandlingar!? Du måste skämta? Finns det verkligen sådana?</ironi>

Bara uppdatera din blog när ditt papper är klart så är jag nöjd.
3 jan | Unregistered CommenterOla Svedin
"en akt då det nog kan vara lämpligt att lita på att andra hjälper till." Hur menar du då? Själva poängen med oxytocinet är ju att man fixar det hela själv! Kvinnor har fött och ammat barn i de mest gräsliga och motbjudande situationer så länge människosläktet existerat, vilket knappast skulle ha varit möjligt utan oxytocinet. Det är otroligt fascinerande.

Själv skulle jag vilja läsa en tvärvetenskaplig utredning om oxytocin och feminism - det vore väl något att sätta tänderna i?
Jag menar att en förlossning går lättare om man hjälps åt. Jag har inte förstått oxytocinets poäng som "att man fixar det hela själv", men på det det hela taget verkar forskningen spekulera ganska mycket hit och dit, och om jag får bestämma, inväntar jag ytterligare lite forskning innan jag beställer den utredning du föreslår :-)
8 jan | Unregistered Commenterbergh
Oxytocin förekommer inte enbart i samband med förlossningen utan även i samband med förälskelsen som efterföljare av neutrofinerna.


"...Hos nyförälskade har kroppen en hög koncentration av lusthormonerna neutrofiner, som ger en nästan berusande känsla av att vara förälskad. Neutrofinnivån håller dock inte i evighet, visar italienarnas undersökningar. Halten är hög hos nyförälskade och dalar sedan i takt med att förhållandet utvecklas. Efter ett eller två år är neutrofinerna helt slut, och man bildar istället oxytocin...."
Från en notis i Illustread Vetenskap Nr 12/2006 · s25

Såvitt jag förstår gäller det inte bara den kvinnliga partnern och har därför knappast något av intresse för feminism.
Sökte mer info på Internet men fann inget.
22 okt | Unregistered CommenterBertil
Oxytocin bildas väl också när man ammar barnet? Ett 'bindningshormon'..som sammanbinder barn+mamma+pappa och kvinna+ man, kanske? bildas också efter samlag och av orgasm...bildas ju också av att bröstevårtorna blir smekta och när man smeker varann i nacken, t ex.

Men...hur kan man skapa det hormonet som de flesta förälskade har innan förälskelsen förhoppningsvis går över i mer oxytocinbaserad relation; Neutrofinerna?
10 nov | Unregistered Commentertocken
om man kommer på det så kanske man har svaret på den universiella frågan; hur får jag nån att bli förälskade i mig?
10 nov | Unregistered Commentertocken
Following my monitoring, billions of persons on our planet get the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> from different banks. Hence, there is good possibilities to receive a car loan in any country.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.