Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Olika argument kring trängselavgifterna | Main | Är WoW samhällsvetenskapens partikelaccelerator? »
fredag
feb102006

Centern vs folkpartiet (Federley vs Wolodarski)

Federley fångar en liten bit av tidsandan just nu, när han kommenterar Peter Wolodarskis angrepp på centern:

Peter träffar som sagt många så kallade storstadsliberaler. Han vet att många av dem glirar åt centerpartiet och överväger att lägga sin röst på oss. Det får det att vända sig i magen på Wolodarski som gammal styrelseledamot i LUF.

Wolodarski citerar Bondeförbundets partiprogram från 1933, och frågar retoriskt:

kan en liberal verkligen stödja centern?

Denna retoriska fråga klingar helt fel i mina öron. Menar Wolodarski att fp är ett rimligare parti för liberaler att rösta på? Här finns väl också en del att ifrågasätta, och då behöver vi inte gå 70 år tillbaka i tiden...

För två år sedan rådde - bisarrt nog - en intern strid i folkpartiet kring bland annat huruvida den fria rörligheten inom EU skulle gälla även fattigare länder från Östeuropa. Partiets flyktingpolitiske talesman, Erik Ullenhag, gjorde en del anständigt liberala utspel i frågan, men förlorar den interna striden.

Som tack flyttas Ullenhag till sjukvårdspolitiken, och Mauricio Rojas blir talesman i flykting- och integrationsfrågor. Det slutar med att Sverigedemokraterna hyllar folkpartiet, och när LUF till slut kräver Rojas avgång säger partiet varken bu eller bä:  Fp vill tydligen gärna debattera med Sverigedemokrater, men inte med sitt eget ungdomsförbund - se även Sakines kommentar.

Trenden fortsätter: Medan fp:s underliga populism leder till krav på betyg i ordning och uppförande, tar centern tag i impopulära men nödvändiga diskussioner om den svenska arbetsmarknaden - vilket numera inte ens moderaterna vågar göra.

Wolodarski får gräva fram bättre argument än så här om han vill bidra till att "storstadsliberalerna" ska rösta på fp. Men jag är inte alls säker på att han vill det.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    S� har vi gjort �nnu ett partitest. Enligt Aftonbladets�v�ljartest ligger centern (61 procent) n�rmast mina �sikter. Fast de har fortfarande en bra bit kvar.Jo, det finns f�rst�s mycket som �r galet med centern — som Aftonbladet inte fr...

Reader Comments (2)

Centerns inställning till andra kulturer går som ett pärlband från nazimen på 30-talet till Sjöbo Olle och vidare till Maud Olofssons relativisering av Hitler för några år sedan. Som motpol till detta hävdar Fredrik Fedeley att folkpartiet minsann tyckt att de sociala försäkringssystemen under en period inte ska gälla de som inte jobbar i Sverige och dessutom vill liberalerna införa betyg i ordning och reda.

Det känns som att centerungdomen precis gav Wolodarski rätt; relativiseringen av den egna historien fortsätter. Att vara för nazism är inte värre än att vara för ordning i skolan.
13 feb | Unregistered Commentera
Signaturen "a":s inställning till rasism och främlingsfientlighet kan spåras lika lätt som Centerns påstått nazistiska läggning: från sympatierna med Folkpartiet och Mauricio Rojas över Möllemanns antisemitism och Haiders nazivänlighet till Kristallnatten 1938 och pogromen i Odessa 1821.

Är detta VM i långsökta guilt-by-association-resonemang eller vad?
13 feb | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.