Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Centern vs folkpartiet (Federley vs Wolodarski) | Main | Fler bisarra löpsedlar »
fredag
feb102006

Är WoW samhällsvetenskapens partikelaccelerator?

Edward Castronova har kommit med ett nytt working paper om virtuella världar. Han lanserar termen "large game" istället för MMORPG (massively multiplayer online roleplaying game), och han menar att dessa är samhällsvetenskapens motsvarighet till fysikernas partikelacceleratorer: Stora, kopiöst dyra men det enda som håller om man verkligen vill testa en teori.

Castronova underskattar nog naturliga experiment i den verkliga världen (IRL). Men visst är de 'stora spelen' en guldgruva för samhällsvetare: Människor interagerar och ställs inför utmaningar som kräver att de löser collective action-problem och skapar fokalpunkter.

I spelen finns också en marknad för produkter och hela spelaridentiteter (avatarer). Allt kan analyseras och förstås med samma verktyg som samhällsvetare använder annars - utbud och efterfrågan, och enkel spelteori exempelvis.

Sedan jag för något år sedan uppmärksammades på Castronovas forskning (tack Fredrik!) har jag grunnat på följande: Visst är det spektakulärt att forska i ett dataspel, och visst genererar det läsvärda working papers, men går det att få dylika texter publicerade i vetenskapliga tidskrifter?

En liten sökning ger svaret: Castronova har betydligt fler working papers i ämnet än publicerade artiklar. Men helt dött är det absolut inte:

Castronova, Edward. 2005. "Real Products in Imaginary Worlds." Harvard Business Review 83:20-22.

Castronova, Edward. 2004. "The Price of Bodies: A Hedonic Pricing Model of Avatar Attributes in a Synthetic World." Kyklos 57:173-196.

Kyklos är ingen dum tidskrift, exempelvis beskriver den sig själv så här:

Kyklos views economics as a social science and as such favours contributions dealing with issues relevant to contemporary society

Kanske är det äntligen motiverat att skaffa world of warcraft

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hey Doc,

sanna mina ord: om du inte är en man sittandes på omänsklig diciplin gör du dig gott att hålla dig ifrån wow. Jag skyller åtminstone två resttentor på spelhelvetet & för att min enda sociala input inte bara skulle vara av en kraftig orc & en & annan trollkarl var jag tvungen att kasta mitt konto all världens väg.

Maken till beroendeframkallande har jag inte sött på. Be advised.
Jag spelade ett forbannat utstuderat sådant spel en gång: vi var i grupper och spelade inom "monopolisitsk konkurrens". Jag vann 70 euro ;).

Naturliga experiment är helt klart underskattade. ännu mer kanske "field experiments":

http://www.arec.umd.edu/jlist/

(Kolla forresten in John Lists - inte att forvaxla med massmordaren - publikationer. Helt otroligt.)
10 feb | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.