Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är WoW samhällsvetenskapens partikelaccelerator? | Main | Rapport från Skåne Social Forum önskas! »
torsdag
feb092006

Fler bisarra löpsedlar

Blind höna har fler kvällstidningslöp. Äkta sådana, tyvärr.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

hur mycket får dom i subventioner?

Hur mycket betalar vi (utan att köpa lösnummer) för denna tryckta dynga?
9 feb | Unregistered Commenterpw
Ingående information finns (som oftast i det officiella Sverige) på http://www.presstodsnamnden.se. Där framgår det att varken Expressen eller Aftonbladet har fått en krona i driftsstöd de senaste fem åren. Däremot har Aftonbladet fått 3000 kronor i distributionsstöd, vad det nu kan betyda.

Svenska Dagbladet mottar tillsammans med Skånska Dagbladet den största summan: 68,4 miljoner per tidning i driftsstöd plus några miljoner i distributionsstöd.

Hur som helst: kvällstidningarnas löpsedlar finansieras helt av marknadskrafterna.
9 feb | Unregistered CommenterNils
Som vanligt är det här väldigt intressant. Om det är sådana här grejer som säljer, vad säger det om kunderna? Det är samma med musikbranschen. På något sätt är det alltid det lättsmälta, jolmiga, ja... dåliga som glider högt upp på alla försäljningslistor.

Den enkla slutsatsen är att vi alla måste bli elitdemokrater! Det går ju inte att lita på folk!
10 feb | Unregistered Commentergummo
Gummo: Det är väl utmärkt att folk i allmänhet tycker om det lättsmälta, jolmiga och ja, dåliga? Annars skulle köerna till Bayreuth bli fullkomligt outhärdligt långa. Dessutom möjliggörs snobbism därigenom (inte genom långa köer till Bayreuth utan av att folk i allmänhet tycker om det lättsmälta, jolmiga och ja, dåliga), en källa till viss njutning.
10 feb | Unregistered CommenterWagnerian
Jag vill inte åka till Beirut.
10 feb | Unregistered Commentergummo
Att denna form av snobbism är en källa till njutning är allt för sant. Intellektuell arrogans och snobbism är dock på intet sätt att likställa med smak.
Hypotes:
Njutningen från känslan att vara snobb överstiger i många fall obehaget från själva upplevlsen. Människor väljer därmed att "plåga" sig igenom en "kulturupplevelse". De är inte där för nöjet att uppleva utan för nöjet att kunna tala om att de har upplevt. (Varför har människor annars så uttråkade miner i ansiktet under operor?)
Faktum är att utan snobbarna skulle överhuvudtaget inga köer till Bayreuth existera.
10 feb | Unregistered CommenterMJ

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.