Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Små och stora sannolikheter: Hur du lever länge. | Main | Arbetarrörelsen ändrar kurs om arbetsmarknadspolitiken? »
måndag
feb202006

Underliga felaktigheter om Sverige

Ju mer jag läser i Peter H. Linderts bok, Growing Public, desto fler konstigheter hittar jag. Man skulle ju kunna tro att Cambridge University Press tillämpar någon form av faktakontroll, men när jag läste följande citat, kände jag att det var läge för en ny djupdykning i OECDs databaser:

Swedish men work to later average retirement ages than men in any other core OECD country except Japan, Norway and Switzerland [...] Swedish women work to later average retirement ages than women anywhere else in the world. Continuing work at advanced ages is one of the many ways in which Sweden achieves higher GDP per capita . (p. 289)

Stämmer detta? Nej, inte enligt vare sig nya eller gamla OECD-data (klicka SS8 och var beredd på ett gigantiskt excelblad). För både män och kvinnor ligger Sverige knappt över snittet.

När Lindert påstår att Svenska kvinnor jobbar längst i världen (!), säger data att kvinnor i 10 länder jobbar längre. De länder som ligger över OECD-snittet visas nedan.

Table 5 Average effective age of retirement (in years) versus the official age, 1997-2002 [1]

            Men

        Women

            Actual

        Official

        Actual

        Official

Iceland

69.6

67

67.8

67

Mexico

73.8

65

67.2

65

Korea

68.0

60

66.8

60

Ireland

65.2

66

66.2

66

Japan

69.6

60

65.7

60

Portugal

65.8

65

63.5

65

Switzerland

66.6

65

63.2

63

United States

65.0

65

62.9

65

Norway

63.7

67

62.3

67

Denmark

65.3

67

62.1

67

Sweden

63.5

65

62.0

65

Turkey

62.5

60

61.9

58

OECD

63.3

63.9

61.4

62.6[1] OECD (2005)

Med vänner som Lindert, behöver den svenska välfärdsstaten inga fiender. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

Var är de arga folkrörelserna när man behöver dem? Inte en endaste demonstrationståg har jag sett sedan OECD:s skymf av Sverige blev känt.

Upprörande!
21 feb | Unregistered CommenterArvid
Vän av ordning frågar sig: Ljuger Linders medvetet eller finns alternativa källor?

Räknar han med: Ja du har dina källor jag har mina, vem kan säga vem som har rätt?

Hur skall man tolka boken, ett desperat debattinlägg från en fanatisk etatist, som hoppas att ingen TUNGVIKTIG debattör drar ner brallerna på´n offentligt?
Kan han bli generaldirektör för verket som främjar myndigheterna utveckling kanske?

Bloggar i all ära men..en liten skara "entusiaster", va?
21 feb | Unregistered Commenterpeter w
Jag vet ärligt talat inte hur han tänkt, ty boken är väldigt välnotad i övrigt, men just här finns bara en vag referense till oecd, som alltså inte styrker påståendet. Återkommer i frågan.
22 feb | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.