Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Underliga felaktigheter om Sverige | Main | Hur troligt scenario är 30 år med noll procents tillväxt? »
söndag
feb192006

Arbetarrörelsen ändrar kurs om arbetsmarknadspolitiken?

Kanske är jag överdrivet optimistisk, men det skulle kunna vara så att svensk arbetarrörelse börjar komma till insikt i en viktig fråga: Balansen mellan trygghet för dem som har ett jobb och möjligheterna för arbetslösa att bli anställda är långt ifrån optimal i Sverige.

Tecken nummer ett: det faktum att centerpartiets förslag om att rucka på LAS för ungdomar togs emot positivt av just ungdomar, enligt en TEMO-mätning (förvisso utförd på uppdrag av centerpartiet - mer om detta hos Henrik).

Tecken nummer två: DN-debatt idag av förre LO-utredaren Jan Edling och förre s-ministern Jan Nygren:

 Aktivitetsgarantin har för många blivit en inhuman återvändsgränd, där kontakten med arbetsmarknaden är liten och där jobbsökarkurserna avlöser varandra. [...] Är det inte dags för oss i Sverige att diskutera ett svagare las i utbyte mot kompetenskonto, höjda nivåer och tak i a-kassan för de anställda?

Tecken nummer tre: Danska LO har sedan länge insett att en mer flexibel arbetsmarknad även ligger i löntagarnas intresse, och det är bara en tidsfråga innan dessa idéer letar sig in i den svenska debatten. För den som vill inspireras, rekommenderas denna rapport (9 sidor, .doc-fil) om vad danskarna kallar flexicurity:

[...] average job tenure in Denmark is among the lowest in the EU [...] The high turnover yields many job openings, making it easier for unemployed, new entrants to the labour market and those already in work to find a new job. High mobility does not necessarily lead to lower unemployment, but rather to shorter spells of unemployment.

 

Many Danes experience a period of unemployment during their working lives, but fewer end up in the ranks of the long-term unemployed than in other OECD countries.

 

Inga revolutionerande insikter på något sätt. Men det intressanta är att författare till denna rapport är Hans Jensen och Jørn Neergaard Larsen  - LO-bas respektive arbetsgivardirektör - tillsammans.

Det vore onekligen intressant om socialdemokraterna och LO ändrar åsikt om arbetsmarknadspolitiken just när moderaterna slutat driva dessa frågor. Det är i så fall knappast någon slump. Kanske ska vi hoppas att Reinfeldt fortsätter vara tyst när det gäller las...  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det man kunde hoppas på först vore kanske att fler av de borgerliga partierna blev lite mer reformvänliga.
19 feb | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.