Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« The welfare state: Decay or growth? | Main | En helt sann historia »
torsdag
mar022006

Simpsons vs the constitution: What is problem?

Apparently, americans know more about the simpsons than they know about the constitution. But given the fundamental purpose of both, wouldn't the opposite be more worrying?

...även de som har jämförelsevis goda kunskaper om grundlagen tar ofta miste på vilka fri- och rättigheter som hör till vilka författningstillägg ...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Jag är så innerligt trött på övervintrade postmodernister på DN som vill göra allt för att framställa jänkare som dumma i huvudet.

Vet de delstatshuvudstäderna i USA? Vet svenskar själva vad som står i svenska grundlagen? Högst troligen inte...
Jo, artikel är fånig, men - "postmodernister"?
2 mar | Unregistered CommenterThomas
Artikeln är en översättning av pressmeddelandet som museet skickade ut.

http://www.rrmtf.org/mtf/pressroom/2006/pr030106.htm

Det skulle vara intressant med en liknande undersökning bland svenskar. Jag är inte så säker på att det skulle vara mer upplyftande än den amerikanska undersökningen.
2 mar | Unregistered CommenterDennis
Hm... Att journalisten själv missat hela poängen framgår med önskvärd tydlighet av denna mening:

"Lika många trodde att rätten att köra bil hör dit också, trots att bilen uppfanns omkring hundra år efter den amerikanska författningens tillkomst."
2 mar | Unregistered CommenterMartin
Det jag blir mest upprörd över är att bara 20% av USA:s befolkning kan alla 5 familjenamnen i Simpsons.

Oerhört skrämmande att vetskapen kring en sådan kulturell skatt är så pass skrymmande.

Bådar inte gott någonstans.
3 mar | Unregistered CommenterOla Svedin
På Island tror över hälften av befolkningen på tomtar, troll och älvor och skit. Det är inte alls länge sedan det isländska vägverket var tvunget att konsultera olika sorters schamaner innan vägar skulle dras, så att man inte störde vättar, dvärgar och annat elände. Det, mina vänner, är klaaaazy.
3 mar | Unregistered Commentergummo
Är det inte så att de flesta svenskar vet mer om USA överhuvudtaget, t ex delstater och helgdagar ("bus eller godis"), än om den svenska grundlagen eller för den skull svenska helgdagar. Vad hände egentligen med annandagpingst?

Övrigt kan jag bara instämma med Ola Svedin - inte gott någonstans.
3 mar | Unregistered CommenterSarke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.