Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fler recensioner av DKV | Main | Ulvskog i Agenda om de ökande klyftorna »
måndag
dec102007

Kaffe

kaffe.jpg

Testar att bildblogga. Kockan var 1800 när jag fick idén och 1806 när jag började formulera detta. Trodde aldrig det skulle gå så enkelt.

Bilden visar mitt skrivbord just nu. Kaffet på bilden är en americano på dubbel espresso med förhållandevis lite vatten. Den kommer från andra sidan Sveavägen.

Utan tvekan det godaste kaffe jag druckit på mycket länge.

Inblandad teknik: Nokia E90, Samsung Q35.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (15)

Bäste Dr Bergh,

Syns ju självklart på kopparna att det är en dubbel espresso... :-)

Noterar för övrigt att även här slinker din bok med; har du ingen skam i kroppen? ;-)

Med utmärkt högaktning

A sugarplum lunker
Vad har du mer på skrivbordet? Statsvetenskaplig tidskrift ligger överst, men vilka är böckerna?
10 dec | Unregistered CommenterPeter S-W
Kvalificerad gissning: "Scandinavian Politics Today" av David Arter!
10 dec | Unregistered Commentergummo
Kvalificerad gissning 2: tycker mig skymta "Den fria akademin" uppe i hörnet...
10 dec | Unregistered CommenterBeundrare
Jag anar också ett antal ark med stenografisk text på uppte till vänster. Måhända dr Berghs anteckningar av vad fr Ulvskog hade att säga i televisionen häromdagen?
10 dec | Unregistered CommenterNiclas
Är bilden medvetet komponerad? Det är lite stilleben-känsla över den.
10 dec | Unregistered CommenterPeter S-W
Vilken oanad respons! Bilden är inte komponerad, då hade pennan varit en vision uniball elite, och böckerna hade varit andra. (nu har ni gissat rätt om allihop, anteckningarna tror jag dock rör något annat)
10 dec | Unregistered Commenterbergh
Hmmm. Vad jag kan se så ligger det ett ex. av atlas shrugged, hayeks "road to serfdom", och greenspans självbiografi. Eller är detta helt freudianskt?
11 dec | Unregistered Commenterpontus
Det här var väl lite smickarande ändå: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_675227.svd
11 dec | Unregistered Commenterpontus
jag har alltid undrat vem som köper americano. nu vet jag.
11 dec | Unregistered Commentervp
på dubbel espresso, med ganska lite vatten. Det är det bästa kaffet.
11 dec | Unregistered Commenterbergh
När började den där trenden att ta dubbla pappmuggar? Plötsligt en dag kändes det som alla drack sitt kaffe så. Hur lång tid kan det ta innan tillverkarna av muggar även för billigt kaffe blir lite inser att dessa kan vara lite smartare utformade? Det är ju ur miljösynpunkt illa nog att ens dricka kaffe ur pappmugg...
11 dec | Unregistered CommenterBeundrare
Beundrare: har du missat 2007 års teknologiska språng på kaffemuggsområdet? På många ställen, till och med på Pressbyrån, får man numera pappmuggar som har dubbla lager med en luftspalt mellan. Det fungerar utmärkt som isolering. Bergh köper tydligen sitt kaffe på ett något gammalmodigt ställe, eller vill han kanske ha /fyra/ lager papp?
11 dec | Unregistered CommenterPeter S-W
PSW: Oj, det fanns alltså någon som anpassat sig till önskemålen, det hade jag missat. Även om det fnissas bakom kassadisken går det dock på de flesta ställen utmärkt att ta med egen kopp...
12 dec | Unregistered CommenterBeundrare
ok, måste prova det.
14 dec | Unregistered Commentervp

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.