Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kaffe | Main | Kan vi tvinga den rikaste procenten att dela med sig? »
söndag
dec092007

Ulvskog i Agenda om de ökande klyftorna

Om en stund sänds Agenda, vari jag och Marita Ulvskog diskuterar ojämlikhet maa Roine/Waldenström-studien.

Karin Hübinettes första fråga till Marita är: Hur kunde de rika bli så rika med socialdemokrater vid makten? Ulvskogs svar är att ojämlikheten framför allt ökade 91-94 - när det var borgerlig regering - och att den sjönk 2000-2005 under s-styre.

Suck.

1. Siffrorna hon hänvisar till rör inkomster, studien i fråga rör förmögenheter.

2. Inkomstfördelningen 1991 har inte alls har med regeringen Bildt att göra. Det tar åtskilliga år innan en politik slår igenom fullt ut på fördelningen.

3. Även om det VORE möjligt att göra sådana jämförelser som partisekreterare älskar att göra, är det tveksamt om Ulvskog kan rå hem sin poäng: Kika på följande kurva som min kollega Niclas saxat från Finansplanen:


De som kan sin ekonomiska statistik ser att det faktiskt ser ut som om borgerliga regeringar är bättre på att öka jämlikheten, medan s-regeringar är bättre på att skapa tillväxt. Om det alls vore meningsfullt med dylika jämförelser, vilket det alltså inte är.

(I övrigt vill jag be om ursäkt för det bryska sätt på vilket jag för in min egen bok i debatten. Det är inte lätt att vara blygsam och samtidigt utnyttja sin etertid i marknadsföringssyfte...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (15)

Boken kom med fint i inslaget! :-) Du skötte dig mycket bra. Marita kändes lite trött jämfört med din dynamiska framtoning.

Annars tycker jag det är intressant hur programledaren hela tiden ville få det till att det är ett enormt problem med förmögenhetsfördelningen. En distinkt normativ frågeteknik.
9 dec | Unregistered CommenterNiclas
Du gjorde mycket väl ifrån dig (även om det med boken blev lite klumpigt). Dina inlägg försökte hela tiden lyfta frågan från Ulfskogs partipolitiserande. Frågan är varför du ställdes mot henne, en annan samhällsvetare hade varit mer naturlig.
10 dec | Unregistered CommenterJonas
Niclas: Är det första gången du ser på "fri" svensk television? ;)
10 dec | Unregistered CommenterErik
Erik: Nja, jag har nog slängt ett öga på denna tv-kanal tidigare. I somras råkade jag t.ex. se <i>The Corporation</i> i "Kunskapskanalen", där Noam Chomsky framträdde som ekonomisk expertkommentator.
En amerikansk dokumentär från den yttersta vänsterfalangen? Det var verkligen ovanligt, där hade du tur som lyckades pricka in den visningen. :)
10 dec | Unregistered CommenterErik
I slutet av programmet- när hon började bli lite desperat så ställde verkligen programledaren frågan rakt ut: "Hur ska vi hindra folk från att bli rika?" Som att problemet vore att någon tjänade pengar - när det i själva verket är precis tvärtom...Helt sjukt.
10 dec | Unregistered CommenterRudiger
Rudiger: Du är bara paranoid, det finns ingen vänstervridning på SVT. De håller alltid högsta kvalitet och är ideologiskt opartiska.
11 dec | Unregistered CommenterErik
Det där som Ulvskog upprepar några ggr, om Sveriges så stora sociala rörlighet, stämmer det verkligen? Jag har för mig att jag läst någonstans att det är en myt, och att den sociala rörligheten i själva verket är mycket större i USA. Vad säger vetenskapen?
14 dec | Unregistered CommenterFredrik I
Nope, vetenskapen säger att de skandinaviska länderna har betydligt högre social rörlighet än resten av Europa, som i sin tur har högre rörlighet än Storbritannien, som i sin tur har högre social rörlighet än USA.
15 dec | Unregistered CommenterJonas
beror lite på vad man menar med social rörlighet. barn har bra chanser att få det bättre än sina föräldrar i sverige, men rörligheten för en individs inkomst är inte särskilt hög som jag minns litteraturen.

a
17 dec | Unregistered Commenterbergh
Rörligheten för en invidids inkomst har väl inte nödvändigtvis något med social rörlighet att göra? Om lönespridningen är låg kommer det per automatik att vara svårt att påverka sin inkomst - detta alldeles oavsett om den sociala rörligheten är total eller obefintlig, eller något däremellan.
17 dec | Unregistered CommenterMartin
som sagt, det beror på vad man menar med social rörlighet. det är ju inte något som måste tolkas som rörlighet mellan generationer - eller?
17 dec | Unregistered Commenterbergh
17 dec | Unregistered Commenterbergh
Jag syftar inte på rörlighet mellan generationer, utan att det i den svenska debatten av vissa sålts in som en smärre sensation (med tillhörande exponering på DN-debatt) att det är svårare att öka sin disponibla inkomst i ett högskattesamhälle än annorstädes.

Vill man studera rörlighet måste man dock titta på i vilken utsträckning folk byter plats i inkomstfördelningen.

En intressant sak att fundera på är att det går att hitta enskilda indikatorer på högre inkomströrlighet i USA än i Europa (även om indicierna beträffande Sverige är svaga), men den amerikanska ginikoefficienten närmar sig ändå inte den svenska när inkomsten över flera år beaktas istället för ett enda.

En fin översikt över forskningsläget finns här:

http://wox.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/2/140
17 dec | Unregistered CommenterMartin
Ok. Tack.

Som jag tolkade Ulvskog så syftade hon på möjligheten för barn till låginkomsttagare att skaffa sig utbildning och hög inkomst (nu blir ju inte lönen för högutbildade med automatik så hö, men det är ju en annan femma). Där verkar du ge henne rätt, Andreas.
17 dec | Unregistered CommenterFredrik I

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.